Skip to main content

Koolitus „Tarbijaõiguse koolituse tõhus koostamine ja läbiviimine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele“

20. jaanuar 2021 | 09:30 21. jaanuar 2021 | 16:30
Ühiskonnateaduste instituut

zoomis/tasuta

“Tarbijaõigusest teadlik“ on üle-Euroopaline tarbijaõiguse teavitusprogramm VKEdele. „Tarbijaõigusest teadlik“ koolitajakursus annab tarbijaõiguse ekspertidele lisateadmisi ja -oskusi VKEde koolitamiseks kõigis tarbijaõiguse valdkondades. Programm koosneb õpisessioonidest, mis on jagatud 5 mooduliks:
  • Lepingueelse teabe andmise kohustus,
  • Taganemisõigus,
  • Tarbija õigused ja garantiid,
  • Ebaausad kaubandustavad,
  • Vaidluste kohtuväline lahendamine
Kursus viiakse läbi eesti keeles ja seda kohandatakse vastavalt Eesti tarbijaõiguse eripäradele. Registreerimine ja lisainfo Koolitus toimub Zoom keskkonnas. Kursus on tasuta ning lõpetanutele väljastatakse TLÜ tunnistused. Teil võib olla õigus taotleda Consumer Law Ready koolitajaks saamist, kui olete valdkonna esindaja, töötate vastavas äriettevõttes või olete Euroopa Tarbijate Organisatsiooni BEUC liige. Rohkem infot leiab www.consumerlawready.eu. Registreeruge „Tarbijaõigusest teadlik“ koolitajaks siin.