Skip to main content

Online töömess Estonian Day. Värba töötaja välismaalt!

oktoober 27, 2021 | 11:00 am 4:00 pm
Töötukassa

inglise keeles

Otsid töötajaid ja oled valmis värbama ka välismaalt?  Töötukassa korraldab koostöös üleeuroopalise EURES tööhõivevõrgustikuga online töömessi, Estonian Day, mille eesmärk on Eesti tööandjad välisriikide tööotsijatega kokku viia.  Online töömess toimub 27. oktoobril, 11:00 – 16:00 ja on kõigile tasuta. Mess on ingliskeelne. Osalemine on lihtne, platvormil  europeanjobdays.eu tuleb luua konto,  täita ettevõtet tutvustav profiil, kuhu on soovi korral võimalik lisada ka videoid, linke ja seejärel  saab juba üles laadida ingliskeelsed töökuulutused. Estonian Day ajal saavad tööandjad messile registreerunud tööotsijate hulgas viia läbi eelvaliku ja kutsuda nad messi raames lühi-intervjuule.  Töömessi platvormi võimalustega saab tutvuda siin. Online töömessi turundatakse kõigis Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides (ja Šveitsis). Eelmisel aastal osales online messil 911 tööotsijat, neist kolmandik oli väljastpoolt EL-i. Kõige rohkem oli tööotsijaid Hispaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Portugalist ja Rumeeniast. Keskmine osaleja oli 25-44 aastane, kõrgharidusega ja rohkem kui 5 aastase töökogemusega. Töökohale sobivate ja selle vastu võtnud töötajate Eestisse ümberasumist nõustab Rahvusvaheline Maja ja  töötukassa EURES meeskond. EURES toetab Euroopa kodanike töörännet ka rahaliselt – makstes tingimustele vastavatele töötajatele ümberasumisetoetust ning tööandjatele uue töötaja sisseelamise toetust. Rohkem infot Eesti EURES lehelt Liikuvuskavad. Registreerimine on avatud 25. oktoobrini siin. Osalejatel soovitatakse lugeda ka online töömessil osalemise juhendit. Lisainfo: eures@tootukassa.ee  või telefonidel 6148603/ 5343 2352; 614 2849/ 5304 0289