14. september 2023 | 18:00 19:30
veebis

Personalitöö ja -juhtimine mikro- ja väikeettevõtetes on samaväärselt oluline kui suurtes organisatsioonides. Personalistrateegiat loob, kujundab ja viib ellu juhatuse liige, kes on ettevõtte väiksuse tõttu oma igapäevatöös sageli üksi. Juhtide otsuste ja tegevuste mõjul kujuneb välja ettevõtte identiteet, aga ka see, kuidas majandusüksust tajutakse tööandjana käesoleval hetkel ja tulevikus.

EVEA rohepöörde strateegia näeb ette, et on oluline, et Eesti mikro- ja väikeettevõtted hakkaksid üha enam tähtsustama seda, kuidas juurutada oma tegevuses jätkusuutlikke inimeste juhtimise praktikaid. Tänaseks on võtmetähtsusega äristrateegia osaks saanud roheline personalijuhtimine, mis juhtimisteadlaste hulgas on üha suuremat huvi pälvima hakanud. Roheline personalijuhtimine hõlmab endas hulka protsesse, kuhu on kaasatud nii olemasolevad kui ka potentsiaalsed töötajad, sest rohelisest mõtteviisist kantud ja raiskamisvastase ettevõtte kuvandi kujundamine on tööandjale suurim kompliment ning ihaldusväärsuse mõõdupuu, lisaks aitab see suurendada rohelist konkurentsieelist (green competitive advantage).

Oma ettekandes teeb personalijuht Maarja Kalmet põgusa sissevaate, mida tähendab „roheline personalijuhtimine“, kuidas aitab see kaasa ettevõtte edukama juhtimise teostamisele, aga ka milliseid väljakutseid see kontseptsioon ettevõtjatele esitab.

Korraldaja: BPW Estonia

Registreerimine: https://bpw-estonia.ee/event/veebiseminar-rohelise-personalijuhtimise-rakendamine-vaikese-ja-keskmise-suurusega-ettevotetes-voimalused-ja-valjakutsed/

Kommentaarid