2. märts 2023 | 18:00 19:30
veebis

Lektor: Maris Ojamuru, Sustinere asutaja ja ESG ekspert-nõustaja

Üha kasvav ebastabiilsus ühiskondades, majanduses ning selgemini tajutavad keskkonnaprobleemid on tõstnud ettevõtete vastutuse, rolli ja mõju juhtimise teemad aktuaalsemaks kui varem. On selge, et 2023. aasta toob ettevõtete keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimisküsimused (ESG – environmental, social governance) ning mõjud strateegilisele ja äritegevust otseselt mõjutavale tasemele. ESG juhtimine mõjutab ettevõtete riske ja võimalusi turul püsida ning kasvada. Eelkõige võimalusi saada rahastust pankadelt ja investoritelt, müüa oma tooteid/teenuseid eri turgudel, olla konkurentsivõimeline talentide seas ja samuti olla usaldusväärne koostööpartner laiemalt. Seega, on selge, et  „nice to know“ teemast on saamas „need to know“ küsimus, ilma milleta juba 2023. aastal ettevõtted pikaajalist strateegiat ja arengut planeerida ei saa.

Vestluse käigus saame Marisega arutleda järgmistel praktilistel teemadel:

  • ESG TEEMADE ULATUS JA OLULISUS. Millised on olulised põhjused, mis teevad selle äriettevõtte jaoks oluliseks, sh räägime põgusalt regulatsioonidest ja turunõuetest.
  • JUHTIMINE. ESG teemade organisatsioonis juhtimise (fookuse valik, mõju mõõtmine jne) ja raporteerimise hea praktika.

Registreerimine SIIN

Seminari korraldab Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA)  programmi „Naised ettevõtluses – ROHELINE JA HOOLIV MAAILM“ raames, EVEA on kaasatud koostööpartnerina.

Programmi toetab Coca-Cola Fond.

Kommentaarid