Skip to main content
03 september, 2020

Haigushüvitiste maksmise korra muutmisest

03 september, 2020
Hr Jüri Ratas Peaminister Jyri.ratas@riigikantselei.ee   Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister Tanel.kiik@sm.ee                                                                                         02.09.2020. a   EVEA mõistab, et uue koroonalaine saabumine muudab meid kõiki ärevaks ning paneb Valitsusele kohustuse ühiskonna hüvanguks otsuseid, s.h. ka ebamugavaid otsuseid vastu võtma. Küll aga oleme kategooriliselt vastu ettevõtjate koormamisele üle jõu käivate piirangute ja kohustustega, sealhulgas täiendavad haigushüvitiste maksmise kohustusega. Selgitame, et see võib tänases keerulises olukorras saada väga paljudele ettevõtetele saatuslikuks ning paljudele töötajatele töö kaotamise põhjuseks. Peame vajalikuks, et kõiki tööandjaid puudutavate otsuste tegemisel arvestatakse ettevõtjatega, sealhulgas ka väikeettevõtetega. Sotsiaalministeeriumi teatel on Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu ja Sotsiaalministeeriumi kolmepoolsel kohtumisel arutatud võimalust, et Haigekassa võiks esimesed haiguspäevad hüvitada ja kogu haigushüvitise süsteem muutuda. Sotsiaalministri kinnitusel valmistab ministeerium ette vastavasisulist memorandumit ning eeloleval neljapäeval viia teema valitsusse. Kuigi EVEA tõstatas haigushüvitiste teema juba eelmisel nädalal –  https://evea.ee/pressiteade-evea-soovitab-haigekassal-votta-tagasi-ettevotjate-olgadelt-enda-kanda-haiguspaevade-huvitamine/  , siis täna ei ole väikeettevõtjate esindajaid teema arutamisse kaasatud. Kuidas korraldada tööd, kui väikelaste vanemad (lastel ju Eesti kliimas nohu väga sagedane) sügisest kevadeni üldse tööle ei tule? TLS §88 lg 1 p 1 annab tööandjale küll võimaluse leping tervislikel põhjustel üles öelda kui töötaja pikalt tervise tõttu töölt eemal aga kas saab olla eesmärk veel täiendava töötute hulga tekitamine? Teisalt ei taha ka tööandja oma hoolega otsitud, õpetatud ja tublist töötajast loobuda. Kes siis aga ikkagi tööd teeb või kes selle kõige eest maksab? EVEA juhib tähelepanu, et 4.-8. haiguspäev on eelmisest kriisist (alates 01.07.2009)  “ajutiselt” tööandjate kanda!. Kui lisada veel muud koroonakriisis tööandjate õlule langenud piirangud, siis kuidas on võimalik ettevõtjal ellu jääda ja töökohti säilitada? Paraku on see enamikule väikeettevõtjatele ja ilmselt paljudele suurtelegi ülekohtune kui ka ülejõukäiv haigushüvitise maksmise kohustus muutunud juba põliseks ning keegi ei soovi rääkida õiglase olukorra taastamisest. EVEA on seisukohal, et töötaja töövõimetuse korral peab haigushüvitist alates teisest (s.t. lehe väljaandmise päevale järgnevast) päevast maksma Haigekassa. Tööandja, tasudes töötasult sotsiaalmaksu, ei pea kandma täiendavat maksukoormust haigushüvitiste maksmise näol. EVEA kutsub Valitsust üles ka koroonakriisis vaid põhjalikult läbikaalutud ja proportsionaalsete meetmete rakendamisele ning juhib tähelepanu, et sellised meetmed saavad sündida ainult koostöös ettevõtjatega.  Kuna Eesti ettevõtetest üle 98% on väikeettevõtted (sh ~95% mikroettevõtted), on äärmiselt oluline, et sedavõrd kaalukate otsuste tegemisse kaasatakse ka väikeettevõtjate esindajad. Haigushüvitiste korra muutmine on sedavõrd kaalukas teema, et ilma väikeettevõtjaid kaasamata ja nendega arvestamata ei saa jõuda õiglase ja mõistliku lahenduseni. Teeme ettepaneku kohtumiseks enne teema valitsusse viimist, et lähemalt selgitada käesolevas kirjas lühidalt toodud EVEA ettepanekuid.   /allkirjastatud digitaalselt/   Heiki Rits EVEA president   Koostaja: Ille Nakurt-Murumaa, EVEA asepresident, e-post ille@evea.ee ; tel. +372 57809806