Skip to main content
26 juuni, 2023

Head väikeettevõtjate päeva!

26 juuni, 2023
27.juuni on mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate päev!   Peame meeles, et just väikesed ettevõtjad (VKE) on Eesti majanduse selgroog –  99,88% tegutsevate ettevõtete koguarvust, 90% erasektori tööhõivest, 84% erasektori põhivara investeeringutest, 78% ekspordimahust, 78% erasektori kogukäibest, 76% kogutud sotsiaalmaksust ja 75% kogutud tulumaksust. Väikeettevõtja on sageli loov ja innovaatiline, mis viib uute toodete, teenuste ja ärimudelite väljatöötamiseni. Need uuendused soodustavad majanduskasvu ja parandavad konkurentsivõimet nii kohalikel kui ka ülemaailmsetel turgudel. Ei saa alahinnata ka iseendale või oma perele töökohti ja sissetulekut loovaid nn. elustiiliettevõtjaid.  Täna meie ühiskonnas ei väärtustata veel piisavalt väikeettevõtja rolli riigi rikkuse loojana ja tööandjana. Samas tugineb kogu Euroopa Liidu majanduspoliitika just väike – ja keskmise suurusega ettevõtete arengu edendamisel.   EVEA president Ille Nakurt-Murumaa: „Praeguses majandussituatsioonis, seistes silmitsi erinevate maksutõusude ning digi- ja rohepöörde väljakutsetega, peab väikeettevõtja olema eriti vastupidav ja kohanemisvõimeline. Teisalt, riik peab olema tähelepanelikum väikeettevõtja murede ja vajaduste suhtes, sest meie majanduse taastumine mitmik-kriisist sõltub just sellest, kui kiiresti suudavad taastuda ja ümber orienteeruda  VKEd. Kahjuks ei näita viimase kolme kuu riigi poliitika sellist tähelepanu ning Riigikogu hiljutised maksualased otsused pigem suurendavad ettevõtjate ebakindlust ning aeglustavad kasvu.  Seda olulisem on praegu väikeettevõtjate vaheline koostöö ja ühised sõnumid otsustajatele, seda vajalikum on kaasa rääkimine riigi arengus“.   Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) www.evea.ee esindab kõigi Eesti väikeettevõtjate huve. Oleme poliitikutele ja ametnikele teinud terve rea ettepanekuid, mis aitaksid kaasa just mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate edule – https://evea.ee/evea-platvorm/ Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (MSME) päeva tähistatakse igal aastal 27. juunil. Selle lõi ÜRO Peaassamblee, et tõsta teadlikkust väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tähtsusest säästva arengu eesmärkide saavutamisel ja tunnustada nende panust maailmamajandusse. https://www.un.org/en/observances/micro-small-medium-businesses-day   EVEA soovib kõigile väike- ja keskmise suurusega ettevõtete omanikele, juhtidele ja töötajatele edu, koosmeelt ja kohanemist tänases kiiresti muutuvas ja rahutus maailmas. Hoidkem kokku  – siis oleme suured ja tugevad!