Skip to main content
02 november, 2017

Isikuandmeid peavad hakkama kaitsma kõik ettevõtted

02 november, 2017
2018. aasta 25. mail jõustub uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis puudutab iga ettevõtet, mis töötab isikuandmetega. Määrus sätestab uued nõuded, kuidas ettevõte peab töötama isikuandmetega. Nõuete mittejärgimise korral kohaldatakse eriti kõrged trahvid – kuni 4% käibest; samuti tekitab see suure ohu rikkuda ettevõtte mainet ja suhted klientidega. Et lihtsustada ettevõtte tööd dokumentide korrastamisel, on infotehnoloogiate ettevõte Squalio valmistanud ette tasuta juriidiliste dokumentide paki kasulike ja määrusele vastavate näidistega, mida saab alla laadida kodulehelt squalio.com. Sellest, mida endast kujutab uus GDPR määrus ja mida see tähendab kogu Eesti elanike jaoks, vaata spetsiaalselt selleks ettevalmistatud videost. „Isikuandmed on defineeritud väga laialt. Põhimõtteliselt on need kõik andmed, mis puudutavad identifitseeritud või identifitseeritavat füüsilist isikut. Kui ettevõttel on kliendiandmebaas, tagasiside või soovituste ankeet, e-posti aadressid, fotod, turvakaamerate salvestised, kliendilojaalsusprogrammi andmed, CV’d ja muud sellised andmed, siis uus määrus on ettevõtte suhtes kohaldatav,“ selgitab Squalio juhtiv jurist Elina Girne ettevõtte pressiteates. https://www.youtube.com/watch?v=g-oNEfiemzo&feature=youtu.be