Skip to main content
10 jaanuar, 2011

Kaks keelt – ühine hääl

10 jaanuar, 2011
EVEA alustas muukeelsete ettevõtjate kaasamis- ja teavitamisprojektiga „Kaks keelt – ühine hääl“. Eesti venekeelse elanikkonna hulgas on palju ettevõtjaid, kelle eesti keele oskus ja sellest tulenev informeeritus Eesti majanduses toimuvast on kohati puudulik. Seetõttu on nimetatud osa ettevõtjaskonnast suurel määral isoleeritud nii informatsiooni kui ka ettevõtluskeskkonna kujundamise piiratud võimaluste tõttu. Probleem on eriti terav Ida-Virumaal. Projekti raames on kavas pakkuda rahvusvähemustesse kuuluvatele ettevõtjatele süsteemset informatsiooni Eesti ettevõtluse keskkonnast ning kaasata neid nii EVEA liikmeskonda kui ka ettevõtjate ja riigi vahelisse dialoogi. Projekt kestab 2012. a veebruarini. Põhiliseks sihtrühmaks on muukeelsed ettevõtjad, kes ei kuulu reeglina ettevõtjate ühendustesse, kuna üleriigilised ja erialaliidud suhtlevad liikmetega vaid eesti keeles. EVEA liikmeskonnas on venekeelsete ettevõtjate osakaal seni olnud 5–10%, paljud neist lahkuvad peale esimest liikmeaastat, kuna puudub venekeelne teenindamine ja seega ei ole tunnetatud kasu organisatsiooni kuulumisest. Projekti rakendamisel täiendatakse EVEA kodulehekülge venekeelse keskkonna lisamisega, kaardistatakse venekeelsed ettevõtjad, korraldatakse kaasamisüritusi sihtregioonides ning viiakse läbi teavitus- ja liikmehõivekampaania. Projekti käivitamisega lisandus EVEA meeskonda projektijuht Andrei Zõrjanov, kellega saab kontakteeruda aadressil  andrei@evea.ee.