Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on kokku pannud KÜSITLUSE, et uurida, mida Eesti ettevõtjad arvavad digiteeritud aruandlusest, maksudest, arvestusest – see tähendab ettevõtte reaalajas majandamise võimalustest. Kas Sind kõnetavad e-arved, e-kviitungid, e-aruandlus, e-statistika, e-tehingud jt masinloetavusel põhinevad lahendused, et jõuda bürokraatiavaba äritegemise ruumini.

Viimaste aastakümnete jooksul välja töötatud e-lahendused on viinud Eesti digimajanduse teerajajaks ning üheks maailma kõige arenenumaks digitaalühiskonnaks. On muljetavaldav, et Eestis saab ettevõtte luua vähem kui 20 minutiga, tuludeklaratsiooni esitada 3 minutiga ja läbi e-residentsuse on tagatud täielik ligipääs Eesti avalikele e-teenustele, meil on olemas toimiv x-tee lahendus, usaldusväärsed autentimise vahendid (mobiil-ID, smart-ID, ID-kaart), e-arvete kasutamise võimalused jne.

Kuid palju ettevõtete aega ja raha kulub nö tühitööle, st käsitsi aruannete, saatelehtede täitmisele, pdf-arvelt, ostutšekilt info ümber trükkimisele või muudele haldus- või tugitegevustele. Nendeks tugitegevusteks tuleb palgata tööjõudu ja vähem jääb aega oma põhitegevustele keskendumiseks.

Äriajamine võiks tulevikus olla aga osa e-ökosüsteemist, kus ettevõtjad ei pea tegelema paberimajanduse ja käsitsi info sisestamise ja esitamisega riigile. Sedasorti ökosüsteemi keskmes oleks andmete ja andmekogumite liikumine reaalajas erinevate infosüsteemide, organisatsioonide, sektorite ja isegi riikide vahel digitaalses, struktureeritud ja standardiseeritud vormis, mida oleme Soome eeskujul hakanud nimetama reaalajamajanduseks (real-time economy, RTE).

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja TalTech on algatanud projekti reaalajamajanduse idee rakendusvõimaluste välja selgitamiseks ja käesolev küsitlus on osa sellest laiemast uuringust. Iga ettevõtja arvamus on oluline, et kujundada riigi tasandil lahendusi, mis tegelikult ettevõtete vajadustele vastaksid.

Küsimustikule vastamiseks kulub 15 minutit. Küsitlus on anonüümne. Küsimustikule oleks kõige sobivam vastaja ettevõtte tegevjuht, finantsjuht või pearaamatupidaja. Küsitlus on avatud 16.04-4.05.2019. Lisainfo saamiseks pöörduge palun Külli Kraner’i poole (kulli.kraner@mkm.ee).

KÜSITLUS

Kommentaarid