Skip to main content
11 aprill, 2019

Kes huvitub USA-suunalisest ärist – palun andke oma panus!

11 aprill, 2019
Euroopa Komisjon kutsub kõiki huvitatud isikuid esitama arvamusi Euroopa Liidu ja USA koostöö kohta regulatsioonide ühtlustamise valdkonnas. Konsultatsioonide info on leitav EK kaubanduse valdkonna veebis: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=259 Arvamuste ja ettepanekute saatmise tähtaeg on 23. aprill 2019. Algatuse taust Euroopa Komisjoni president ja Ameerika Ühendriikide president jõudsid 25. juulil 2018 kokkuleppele käivitada USA ja EL kaubandussuhetes uus etapp, et hõlbustada kaubandust ja vältida kaubanduspingete teravnemist. Ühisavalduses nähti ette, et luuakse ajutine töörühm, kus kaalutakse muu hulgas haldustakistuste ja kulude vähendamise meetmeid. Kavas on parandada Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostööd regulatiivsetes küsimustes ja standardite kasutamises. Lihtsustused oleks kasulikud näiteks farmaatsia, meditsiiniseadmete ja küberrakenduste valdkonnas. Kaubavahetuses osalejate panus on vajalik selleks, et leida võimalikult palju tegevusalasid, kus regulatsioonide ja standardite ühtlustamine tooks kaasa reaalset praktilist kasu. Ettepanekud võib saata kõikides EL-i ametlikes keeltes allolevale kontaktile. Panustamise eest ollakse ette tänulikud! Lähemaid selgitusi inglise keeles saab lugeda SIIN. KONTAKT: Tuuli Pärnsalu Nõunik Välisministeerium Välismajanduse ja arengukoostöö osakond, 1. büroo E-post: tuuli.parnsalu@mfa.ee Telefon: 6377216