Skip to main content
21 november, 2019

Kutse strateegia „Eesti 2035″ seminarile!

21 november, 2019
Riigikantselei ja rahandusministeeriumi eestvedamisel luuakse riigile pikaajalist strateegiat “Eesti 2035″, millesse on oodatud kõikide Eesti arengust huvitatud inimeste arvamus. Tänase seisuga on paika saanud riigi pikaajalised sihid ning koondatud olulisemad reformid ja võtmetegevused nende saavutamiseks. Samaaegselt toimub juba „Eesti 2035” raames ka uue EL struktuuritoetuste perioodi rahade planeerimine. Et strateegiast saaks sisukas ja toimiv materjal, kutsutakse kõiki huvilisi taas kaasa mõtlema ning seekord reformiettepanekuid täiendama ja edasi arendama. EVEA president Heiki Rits osaleb samuti strateegia „Eesti 2035“ töögrupi töös. Seminarid toimuvad (registreerimine lingil või www.eesti2035.ee ürituste lehel): Strateegia eelnõu valmib selle aasta lõpus. Senine strateegia koostamise protsess ja vajalikud materjalid on kättesaadavad lehelt: www.eesti2035.ee  Aitäh kõigile, kes on valmis kaasa rääkima Eesti tulevikus! Strateegia „Eesti 2035″ vedajad: Eili Lepik, eili.lepik@riigikantselei.ee, +372 693 5619 Magnus Urb, magnus.urb@fin.ee, +372 566 56990