Ettevõte on mikro-, väike- või keskmine ettevõte (VKE).

Ettevõtte tegevuskoht jääb väljapoole linnasid ja asulaid suurusega üle 4000 elaniku. Ettevõte on viimase aasta jooksul loonud piirkonda uusi töökohti, renoveerinud seni kasutult seisnud hooneid, kasutab kohalikku toorainet ja/või kannab edasi kohalikku traditsiooni. Ettevõte on majanduslikult edukas tööandja. Ettevõte või selle omanikud panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks tervet majandusaastat.

Konkursil ei saa osaleda ettevõtted, kellel on kehtivad (maksu)võlad.

Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Aasta maaettevõtja 2022 ,laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”.

Ankeedis küsitavad andmed on järgmised:

Ettevõte:
Registrikood
Asutamise aeg (pp.kk.aaaa)
Kontaktisik
Telefon
E-post
Koduleht, Facebook
Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus

Seotus kohaliku kogukonnaga
Panus kohaliku kogukonna arengusse viimase kolme aasta jooksul. (hooned, rajatised, tegevused)
Kas Teie ettevõtte toode või teenus toetub kohalikule toorainele või omapärale või kannab edasi kohalikke traditsioone?
Töötajad
Töötajaid 2021. aastal
Töötajaid 2022. aastal
Ühiskondlik aktiivsus
Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine.
Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse
Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit)
Viimase aasta jooksul ettevõtte või selle omanike poolt tehtud annetused, sponsorlus.

Täitke ankeet ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 8.01.2023.

Kommentaarid