Skip to main content

MAA SOOL – AASTA MAAETTEVÕTJA 2023

15 jaanuar, 2024
Ettevõte on mikro-, väike- või keskmine ettevõte (VKE). Ettevõtte tegevuskoht jääb väljapoole üle 4000 suuruse elanikuga linnasid ja asulaid. Ettevõte on viimase aasta jooksul loonud piirkonda uusi töökohti, renoveerinud seni kasutult seisnud hooneid, kasutab kohalikku toorainet ja/või kannab edasi kohalikku traditsiooni. Ettevõte on majanduslikult edukas tööandja. Ettevõte või selle omanikud panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks tervet majandusaastat. Konkursil ei saa osaleda ettevõtted, kellel on kehtivad (maksu)võlad. Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Aasta maaettevõtja ,laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Ankeedis küsitavad andmed on järgmised: Ettevõte: Registrikood Asutamise aeg Kontaktisik Telefon E-post Koduleht, sotsiaalmeedia Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus Seotus kohaliku kogukonnaga Panus kohaliku kogukonna arengusse viimase kolme aasta jooksul, (hooned, rajatised, tegevused) Kas Teie ettevõtte toode või teenus toetub kohalikule toorainele või omapärale või kannab edasi kohalikke traditsioone? Töötajad Töötajaid 2022. aastal Töötajaid 2023. aastal Ühiskondlik aktiivsus Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine. Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit)

Täitke ankeet ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 15.02.2024