Skip to main content
28 september, 2022

Muusikateraapia Keskus

28 september, 2022
Muusikateraapia Keskus on ainuke omalaadne ettevõte Eestis, osutades mitmesuguseid loovmeetoditele põhinevaid vaimse tervise teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele, sealhulgas psühhoteraapia, muusikateraapia, paari- ja pereteraapia, loov-coaching, erinevad vaimse tervise koolitused ja meeskondade loovtreeningud, mindfulnessi ja enesejuhtimise treeningud. Soovime pakkuda EVEA liikmetele võimalusi nii enda kui meeskonna vaimse tervise toetamiseks. Tellige loovteraapiline lühitreening või silmaringikoolitus meeskonnale (sh enesejuhtimise, stressi juhtimise ja lõõgastustreeningud, mindfulness’i loovtreeningud, lühitreeningud meeskonnaühtsuse tugevdamiseks, koolitused muusika toimest ja muusikateraapiast jms) kuni 20.10.2022 k.a soodushinnaga -20%, sisestades päringuvormil sooduskoodi EVEA ERI. Soodushinnaga treeningute arv on piiratud. Koolituse või treeningu pikkus kokkuleppel (kuni 3 tundi; pikemate treeningute korral rakendub EVEA liikme tavasoodustus). Loov-coaching: Sihtgrupp: inimesed, kes kogevad töövõime, tööga seotud motivatsiooni ja keskendumisvõime langust, rahulolematust ja pessimismi, kellel puhkus ei taasta jõudu, kes tunnevad end pidevalt väsinuna, ärrituvad pisiasjadest vms. Probleemid edasiliikumisel töös on sageli seotud takistustega iseendas, mis tulenevad enamasti ebaefektiivsetest mõtte- ja käitumismustritest ja varasemalt juurdunud hoiakutest. Loovmeetodid coachingus võimaldavad kaasata teadvuse süvatasandeid ja meie aju intuitsiooniga seotud piirkondi, aidates märgata ja mõista enda käitumis- ja mõttemustreid, mis omakorda annab võimaluse ennast teadlikumalt juhtida, sealhulgas tuua oma ellu ja hoiakutesse vajalikke muutuseid, et oma töösse tulemuslikumalt panustada ja üleüldiselt elu elamisväärsemalt elada. EVEA liikmetele pakume alalist hinnasoodustust loov-coachingule -7% (olenemata coachingu-sessioonide arvust). Soodustuse saamiseks sisestage registreerimisvormil sooduskood EVEA. Registreeruge loov-coachingusse SIIN   Loovtreeningud meeskondadele: Sihtgrupp: meeskonnad, kes soovivad suurendada meeskonnaühtsust; kogevad mistahes arengutakistusi; vajavad kohanemist muutustega; kogevad motivatsioonilangust; kuhu on äsja liitunud uusi töötajaid; kus esineb inimeste vahelisi pingeid, konflikte või usaldamatust või kes soovivad arendada loovust ja kastist väljas mõtlemist. Loovtreeningutel on tavapärased grupitöö meetodid põimitud erinevate loovmeetoditega, et kaasata alateadvuse ressursse, mis võimaldavad märgata (sageli ebaefektiivseid) mõtte- ja käitumismustreid nii indiviidi kui meeskonna tasandil ning avada uudseid vaatenurki organisatsiooni tegevusele ning indiviidi osale selles, aga ka toetada stressiga toimetulekut ja ennetada läbipõlemist. Valikus on nii lühitreeningud kui pikemaajalised konkreetse ülesande või probleemi lahendamiseks mõeldud treeningud. Samuti pakume koondpakette, milles sisaldub lisaks meeskonnatreeningutele vajadusel ka loov-coching ja/või mõni sobiv psühhoteraapia vorm. Kõik koolitused koostatakse rätsepatööna just Teie ettevõtte vajadusi ja eesmärke silmas pidades. EVEA liikmetele pakume alalist hinnasoodustust loovtreeningutele alates -5%. Kui meeskonnatreeningu käigus selgub vajadus mõne meeskonnaliikme psühhoterapeutiliseks toetamiseks, pakume soodushinda -7%. Soodustuse saamiseks sisestage registreerimisvormil sooduskood EVEA. Saatke päring loovtreeninguks SIIN   Teraapiateenused: psühhoterapeutiline muusikateraapia, BMGIM-teraapia, paari- ja pereteraapia Sihtgrupp: täiskasvanud ja noored, kes kogevad ärevust, meeleolulangust, sagedast ärritumist, rahulolematust, kurnatust, läbipõlemist, kohanemisraskusi, erinevaid psühhosomaatilisi ilminguid või teisi vaimse tervise probleeme või soovivad neid probleeme ennetada. Elus esile kerkivad konfliktid, seisakud ja muud probleemid on enamasti seotud meie varasemast elust kaasas oleva ja sageli teadvustamatult meie sisemusse suletud pagasiga. Loovmeetodeid rakendavate teraapiate abil on võimalik jõuda sügavamatele teadvuse tasanditele võrreldes tavapärasemate verbaalsete teraapiavormidega. Tänu alateadvuse ressursside kaasamisele saab avaneda enda süvakihtides peituv teadvustamata materjal, mille kaudu on võimalik jõuda endast, enda eluhoiakutest ning mõtte- ja käitumismustritest selgemale arusaamisele ning neid vastavalt vajadusele ja motivatsioonile kujundada. Registreeruge teraapiateenusele SIIN   Lisaks pakume konsultatsioone muusika ja helide efektiivsest rakendamisest reklaamis ja turunduses: Kui soovite, et Teie ettevõtte poolt edastatav sõnum, milles soovite kasutada ka muusikat, jõuaks sihtgrupini parimal viisil, tuleb olulist tähelepanu pöörata muusika ja helide (sh hääletämbri) sobivusele antud konteksti. Teadlikult ja eesmärgipäraselt valitud muusika aitab kaasa sõnumi edastamisele ja kinnistamisele ning mõjutab soodsalt hoiakuid Teie toodete või teenuste suhtes. Juhuslikult valitud muusika võib olla sõnumi sisuga vastuolus, pärssida edastatava sõnumi mõistmist või lisada sõnumile küsitava lisavärvingu. Hooletult teavitusse „sattunud“ muusika võib selle kulutuse Teie jaoks halvimal juhul mõttetuks muuta. Registreeruge konsultatsioonile SIIN Meie terapeudid ja koolitajad on oma ala professionaalid, omades doktori- või magistrikraadi. Lühitreeningud ja –koolitused on sobivad nii eraldiseisvatena kui ühendatuna mistahes koolituspäeva või muu ettevõtmisega, pakkudes päeva alustuseks, vahepausiks või lõpetuseks argirutiinist eemaldumise, spontaanse eneseväljenduse, energia käimalükkamise või lõõgastumise võimalust. Treeningud ja koolitused sobivad hästi ka ettevõtte suve- või talvepäevadele või jõulusündmustele. Pakume loovaid grupitegevusi ka lastele. Kui Te ei ole kindel, kas meie teenused võiksid Teile või Teie meeskonnale sobivad olla, siis võtke kindlasti meiega ühendust – kõik küsimused on väga teretulnud! Ootame Teie kontaktivõttu e-posti aadressil keskus@muusikateraapiakeskus.ee või täites registreerimis- või päringuvormi, mille leiate Muusikateraapia Keskuse veebilehelt. EVEA liikmesoodustusi saavad kasutada need, kelle liikmemaksud on tasutud. Liikmemaksu tasumist saate kontrollida, kirjutades raamatupidamine@evea.ee