EVEA president Heiki Rits, asepresident Marina Kaas ja volikogu liige Kaul Nurm osalesid Rahandusministeeriumi korraldatud kohtumisel, kus tutvustati huvigruppidele Energiamaksustamise direktiivi eelnõud.
 
Euroopa Komisjon tegi käesoleva aasta 14. juulil ettepaneku energiamaksustamise direktiivi 2003/96/EÜ muutmiseks. Kavandatud jõustumisaeg on 2023. a.
 
Direktiivi läbivaatamise peamised eesmärgid on kokkuvõttes järgmised:
– säilitada ELi ühtne turg, ajakohastades maksumäärade ulatust ja struktuuri ning vähendada valikuliste maksuvabastuste ja -vähenduste kasutamist;
 
– viia energiatoodete ja elektrienergia maksustamine kooskõlla ELi energia- ja kliimapoliitikaga, et aidata kaasa ELi 2030. aasta energiaeesmärkide saavutamisele ja kliimaneutraalsuse saavutamisele 2050. aastaks.
 
Muudatusi on palju ja need puudutavad nii uut aktsiisi alammäärade struktuuri ja loogikat, kohustuslike ja valikuliste aktsiisivabastuste vähendamist ja palju muud. Muudatused mõjutavad nii kütusemüüjaid kui tarbijaid, soojuse- ja elektri valdkonda, biokütuse sektorit, gaasisektorit, põllumajandussektorit, kalandussektorit, laevandus- ja lennundussektorit.
 
Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna esindaja Lauri Lelumees ettekandega saab tutvuda EVEA kodulehel https://evea.ee/wp-content/uploads/2021/09/Energiamaksustamine_13sept-1.pdf.
 
Ootame oma liikmetelt, aga ka kõikidelt teistelt ettevõtjatelt tagasisidet ning arvamust eelnõu kohta 20. septembriks aadressile: evea@evea.ee
 
PS! Rahandusministeerium rõhutab, et olulist tähtsust omab huvigruppide ja erialaorganisatsioonide esialgne tunnetus ja arvamused selle kohta, mida direktiivi rakendamine muutmata kujul kaasa võib tuua (majanduslikud, keskkonna ja sotsiaalsed mõjud).
Kommentaarid