Ettevõte on mikro-, väike- või keskmine ettevõte (VKE).

Selles kategoorias soovime eelkõige tunnustada ema ja ettevõtja rolli edukat ühildamist.

Ettevõte kuulub täielikult naisomanikele. Ettevõtja(d) on suutnud edukalt ühendada ema ja ettevõtja rollid. Ettevõtte pakutav toode või teenus on innovatiivne ja/või selgelt eristuv – palume toote/teenuse lühikirjeldust. Ettevõte on majanduslikult edukas tööandja. Ettevõte või selle omanikud panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks tervet majandusaastat.

Konkursil ei saa osaleda ettevõtted, kellel on kehtivad (maksu)võlad.

Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Aasta-naisettevõtja-2022,laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”.

Ankeedis küsitavad andmed on järgmised:

Ettevõte:
Registrikood
Asutamise aeg (pp.kk.aaaa)
Kontaktisik
Telefon
E-post
Koduleht, Facebook
Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus

Lapsed
Vanuses kuni 18
Täiskasvanud

Töötajad
Töötajaid 2021. aastal
Töötajaid 2022. aastal

Ühiskondlik aktiivsus
Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine.
Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse
Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit)
Viimase aasta jooksul ettevõtte või selle omanike poolt tehtud annetused, sponsorlus.

Täitke ankeet ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 8.01.2023.

Kommentaarid