Ettevõte on mikro-, väike- või keskmine ettevõte (VKE).

Ettevõte on asutatud peale 1.07 2019. Olemas vähemalt kaks majandusaasta aruannet. Hea tulemus on saavutatud võimalikult väikese alginvesteeringu toel. Toode või teenus, mida ettevõte pakub annab oma originaalsuse/innovatiivsusega ettevõttele turul tugeva konkurentsieelise. On loonud uusi töökohti. Ettevõte on näidanud ekspordivõimekust. Ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks tervet majandusaastat.

Konkursil ei saa osaleda ettevõtted, kellel on kehtivad (maksu)võlad.

Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Parim start 2022,laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”.

Ettevõte:
Registrikood
Asutamise aeg (pp.kk.aaaa)
Kontaktisik
Telefon
E-post
Koduleht, Facebook
Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus

Motivaatorid ettevõtte loomiseks
Mis oli ettevõtte loomise põhiline ajend. Kirjeldage oma äriideed.
“Mis on ettevõtte põhiline konkurentsieelis? Toote või teenuse uuenduslikkus. Edasise kasvu potentsiaal. ”
Enne ettevõtte asutamist olite palgatöötaja, tudeng, kodune, töötu või olite juba ettevõtja.
Töötajad
Töötajaid 2021. aastal
Töötajaid 2022. aastal
Ühiskondlik aktiivsus
Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine.
Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse
Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit)
Viimase aasta jooksul ettevõtte või selle omanike poolt tehtud annetused, sponsorlus.

Täitke ankeet ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 8.01.2023.

Kommentaarid