Skip to main content
25 august, 2017

Põhjamaade sõsarorganisatsioonide kohtumine

25 august, 2017
Kolmapäeval, 23. augustil toimus Soome sõsarorganisatsiooni Yrittäjät eestvedamisel Helsingis esimene regionaalne rahvusvaheline väike-ja keskmisi ettevõtjaid (VKE) ühendavate organisatsioonide nõupidamine, kus osalesid lisaks EVEAle ja soomlastele ka rootslased ning taanlased. Arutati ühiseid probleeme ja huve ning leiti, et hakatakse regulaarselt kohtuma. Meil kõigil on üksteiselt õppida. Kõige suurem ühine soov on teha koostööd EL-i tasandil, et kaitsta paremini VKE-de huve. Peale selle, et väikesel organisatsioonil on raske, on ka kallis üksinda enda eest seista. Otsustasime hakata enam tegema koostööd ka noorte kaasamises ettevõtlusse. Soomel endal on selles vallas hea kogemus, mida nad lubasid ka Eestisse jagama tulla. Järgmine kohtumine leiab aset detsembri alguses Brüsselis meie katusorganisatsiooni UEAPME üldkoosoleku raames.