Täna 30 aastat tagasi pandi alus taasiseseisvunud Eesti vanimale ettevõtjate esindusorganisatsioonile EVEAle, mis esindades väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid moodustab täna 99% kogu Eesti ettevõtlusmaastikust.

“EVEA sündis koos Eesti eraettevõtluse legaliseerimisega 1988. aastal  ja andis oma kindla panuse Eesti nii majandusliku kui pisut hiljem ka poliitilise iseseisvumisse. EVEA oli tol ajal ainus sõltumatu majanduselu organisatsioon, kes järjekindlalt nõudis kiiret üleminekut vabaturumajandusele ja liberaalsele majanduspoliitikale, ning seda olukorras, kui mõned esimesed ettevõtjad said tavapärase äritegevuse eest süüdistusi majanduskuritegudes ja istusid vanglas,“  rääkis EVEA asutaja, eestvedaja ja praegune asepresident Marina Kaas.

„EVEA ja selle ümber koondunud aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed kindlustasid, et Eestis toimunud  “perestroikaaegsed“ majandusreformid said pöördumatu käigu ning viisid Eesti vabanemisele N-Liidu plaanimajandusest. Edasise riikliku iseseisvumiseni jäi siis vaid üks samm,” märkis Kaas.

Mõned näited, mida EVEA on korda saatnud:

  • EVEA ettepanekute põhjal on oluliselt laiendatud EL-i struktuurfondidest rahastatavate PRIA ja EAS-i programmide kaudu toetatavate ettevõtlusalade nimekirja.
  • EVEA algatusel tunnistas õiguskantsler 2009. aastal liiga lühikese etteteatamisega toimunud käibemaksu tõstmise põhiseaduse vastaseks.
  • EVEA ettepanekul tehti 2010. äriseadustikku mitmed ettevõtjasõbralikud muudatused. Ka sel sügisel andis EVEA oma panuse, mille tulemusena jäid ära äriseadustiku muudatused nii sunddividendide kui väljaastumishüvitise maksmise kohta.
  • EVEA esitas juba 2011. aastal avaliku protesti riikliku raamatupidamisteenuse idee vastu ja seisab tänagi selle vastu.
  • EVEA sekkumise tulemusena läks tänavu sügisel väetiste riigilõivu eelnõu remonti, sest eelnõu kohaselt teeksid hobiaednikele mõeldud väetiste riigilõivud hirmsa hüppe, ehk kasvaksid mõnedel juhtudel 1000 korda!
  • EVEA on seisnud kohustusliku tööõnnetuskindlustuse loomise vastu, sest see ei aita ennetada tööõnnetusi, vaid on tööandjale täiendav, olgugi varjatud, maks.
  • EVEA käivitas kampaania #SMEtoo, millega tegi kõigile Eesti väikeettevõtjatele üleskutse avaldada oma markantseid lugusid suhtlemisest riigi, ametnike ja suurfirmadega, ehk rääkida avameelselt väikeettevõtjate ebaõiglasest kohtlemisest. Seni on kogutud pea 30 lugu, mis on ka rohkemal ja vähemal määral avaldatud nii EVEA kanalites kui ka meedias ning mis on plaanis viia otsustajateni.

Seoses EVEA sünnipäeva ja Eesti ettevõtluse sünniga tähistame seda suursündmust 16. jaanuaril 2019 Tallinnas toimuva piduliku konverents-auhinnagalaga „Eesti ettevõtlus 30: vahvliküpsetajast nutika spetsialiseerumiseni.

TAUST

EVEA on Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärgiks on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet. EVEA on olnud Eesti ettevõtjate teenistuses alates 1988. aasta 3. detsembrist.

Lisainfo:

Marina Kaas

EVEA asepresident

E-post: marina@datanet.ee

Telefon: 50 21 484

Kommentaarid