Skip to main content
18 jaanuar, 2021

Pressiteade. Ettevõtjad eelistavad oma valdkonna ministrina ettevõtjatest poliitikuid – Akkermann ja Karu said enim hääli. Täname vastajaid!

18 jaanuar, 2021
EVEA pöördus koalitsiooni läbirääkijate poole ettevõtlusministri ametikoha taastamiseks ja pakkus välja ka võimalikke kandidaatide, mida esitasid ettevõtjad läbi avaliku küsitluse. Täname väga küsitluses osalejaid! Eelmise valitsuse (Keskerakond, EKRE ja Isamaaliit) kaotatud ettevõtlusministri ametikoha asemele loodud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri koht tekitas segadust ettevõtjate ja neid esindavate organisatsioonide hulgas, kuna puudus arusaam, kelle poole  pöörduda teistes ettevõtlusega seotud küsimustes. EVEA on seisukohal, et tuleb taastada ettevõtlusministri ametikoht, kelle vastutusalasse kuuluks loomulikult nii IT kui kõik teised majandussektorid ja väliskaubanduse edendamise ülesanded. Praegune liiga kitsas ministri ametinimetus tekitab põhjendatud küsimust, kas meil peavad olema ka nt tööstuse ja turismi ministrid, mille osakaal majanduses on IT sektoirist palju suurem. Seoses toimuva valitsuse vahetusega korraldas EVEA avaliku küsitluse, milles kutsus ettevõtjaid välja pakkuma uuele koalitsioonile sobivaid kandidaate nii poliitikute kui spetsialistide hulgast, ja seda just ettevõtlusministri kohale. „Esiteks, usume, et uuel valitsusel oleks kasulik, kui sellisel postil oleks ettevõtjate usalduse pälvinud isik. Teiseks, ettevõtluse eest vastutava valitsuse liikme  ametikoha nimetus peaks olema kõigile üheselt mõistetav,“ märkis EVEA asepresident Marina Kaas. 15.-17.01 toimunud veebiküsitluses nimetati pea 120 kandidaati. Ülekaalukalt pakkusid ettevõtjad endise  väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri, ettevõtja Kaimar Karu ja Riigikogu majanduskomisjoni liikme, ettevõtja Annely Akkermanni kandidatuure. Samuti esitati teistest enam EVEA presidendi Heiki Ritsi ja Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku nimesid. EVEA juhib koalitsiooni läbirääkijate tähelepanu sellele, et nimetatud küsitluses enim hääli saanud isikud on kõik rohkemal või vähemal määral tegevettevõtjad, kuigi nimetatute seas oli ka tegevpoliitikuid, tippametnikke, ettevõtte juhte. „Ettevõtjana tegutsedes mõistad kõige paremini ettevõtja vajadusi ja probleeme ning suudad olla kõigi ettevõtjatega võrdväärne partner ka läbirääkimiste laua taga, mida ametisse astuv ettevõtluse eest vastutav minister kindlasti peab tegema hakkama. EVEA loodab, et läbirääkimistel kaalutakse ettevõtjate poolt pakutud kandidatuure,“ ütles Kaas. EVEA soovib uuele koalitsioonile kiireid ja konstruktiivseid kokkuleppeid ning loodab juba lähiajal kohtuda uue ettevõtluse eest vastutava ministriga, sest pakilisi teemasid on mitu. EVEA TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu pea 6000 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro-, väikeste ja keskmiste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie seisukohad nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna huvid. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja eksporti tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt.  Täiendav info ja kommentaarid: Marina Kaas EVEA asepresident Email: marina@evea.ee Mob tel 50 21 484 https://evea.ee/ https://www.facebook.com/evea.eehttps://www.facebook.com/evea.ee/ PS. EVEA pöördumist koalitsiooni läbirääkijate poole loe palun SIIN.