Skip to main content
31 märts, 2021

Pressiteade. Ettevõtjad ja ametiühingud paluvad katta karantiini hüvitised riigi lisaeelarvest

31 märts, 2021
EVEA ja Eesti Ametiühingute Keskliit saatsid Riigikogule ja Vabariigi valitsusele ühispöördumise, milles paluvad kriisimeetmena katta lisaeelarvest töötajate karantiinilehtede hüvitamise kulu 1. päevast. Täna on haigestumiste kõrval suur hulk haiguslehti väljastatud nakkuskahtlusega inimeste isoleerimiseks – nö karantiinilehed. Karantiinipäevade hüvitamine tööandjate poolt võrdselt haiguspäevade hüvitamisega toob tööandjatele kaasa prognoosimatud ning paljudele üle jõu käivad kulud, mis omakorda võib põhjustada paljude ettevõtete maksejõuetuse. EVEA on korduvalt juhtinud tähelepanu, et kui karantiinilehtede hüvitamise kohustus  kuni 5. päevani asetada ettevõtjate õlgadele, süvendab see veelgi tänast tervise- ja majanduskriisi, kuna ettevõtjate (ja seeläbi kaudselt ka töötajate) kanda on lisaks piirangutest tingitud kahjudele vältimatult ka haiguslehele või karantiinilehele jäänud töötajate asendamisega või tegevuse ajutise peatumisega seotud kulud. Olukorras, kus paljude ettevõtete käive on vabalanguses ja kõik reservid on üle aasta kestnud kriisis ära kulutatud, on oht, et kaovad paljud töökohad. EVEA president Heiki Rits tunnustab Eesti Ametiühingute Keskliidu juhtkonna mõistvat suhtumist antud probleemi ja valmidust koostööks, mis võiks laieneda ka teistele teemadele. EVEA hinnangul ei ole eelnõule 347SE, millega muudetakse haigushüvitiste maksmise kord ja võrdsustatakse karantiinihüvitiste maksmise kord haigushüvitiste korraga,  tehtud piisavat mõjuanalüüsi väike- ja keskmistele ettevõtetele kui tööandjatele. Negatiivne mõju on väga suur, kuna eelnõu autorite poolt ei ole hinnatud tööandjate lisanduvaid kulusid ja riske, s.h. ettevõtete maksejõuetuse saabumise ning selle tagajärjel töökohtade kadumise riske korduva, suure arvu töötajate eneseisolatsiooni jäämise korral. „Keeruline on oma liikmetele seletada, et tööandja sunnitakse maksma selle eest, et töötaja ei tuleks tööle, isegi siis, kui ta tervena tööle ei tule!“ ütleb Rits. „Kõige kiiremini suudame epideemia seljatada siis, kui ettevõtjad, töötajad ja riik tegutsevad ühiselt. Seetõttu paluvad allakirjutanud, et ettevõtete püsimajäämise ja töökohtade säilimise soodustamiseks leiaks riik võimaluse kriisimeetmena katta lisaeelarvest karantiinilehtede hüvitamise kulu 1. päevast ning et vastav seadusemuudatus jõustuks niipea kui võimalik“, seisab ühispöördumises. Loe palu ühispöördumist siin. Ametiühingute Keskliidu pressiteadet saab lugeda siin. EVEA TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu pea 6000 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro-, väikeste ja keskmiste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie seisukohad nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna huvid. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja eksporti tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt. Kontakt:  Heiki Rits EVEA president heiki@evea.ee mob 56 355 424
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
https://www.facebook.com/evea.ee