Skip to main content
02 juuni, 2021

Pressiteade. Ettevõtluse Sõber 2020 on kauaaegne Eesti ärimeedia turuliider

02 juuni, 2021
EVEA (Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) valis eelmise aasta Ettevõtluse Sõbra nelja väärika nominendi seast. “Ettevõtluse Sõber 2020 tiitel anti seekord pikaajalise, tasakaalustatud ja kvaliteetse majanduse ja ettevõtluse teemade kajastamise ning Eesti inimeste majandusharituse ja -teadlikkuse edendamise eest, mille on ära teeninud AS Äripäev,“ ütles EVEA president Heiki Rits. Lisaks Äripäevale olid ettevõtjate esitatud teised väärikad nominendid Kultuuriministeerium, Ülemiste City ja Arenduskoda MTÜ tegevjuht Heiki Vuntus. „Erinevate organisatsioonide antud tunnustuste osas tunneb Äripäev end tavapäraselt kohmetult, sest oleme sõltumatud ega soovi ja ei tohigi end kellegagi siduda. Samas on iga tunnustuse üle loomulikult hea meel, nii ka tänagi,“ märkis Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Mille poolest võib esile tõsta kolme teist nominenti? Kultuuriministeerium seisis mullu agaralt loome- ja kultuuriettevõtjate igakülgse toetamise eest, et COVID-19 kriis üle elada. Ülemiste City on üles ehitanud Eesti viienda suurusega linna (ligi 500 ettevõtet ja 12 000 töötajat), kust tuleb märkimisväärne osa Eesti ekspordist, kus linnaku keskkond ja kogukond arendatakse läbi teenuste ja teadmiste andme- ja tõenduspõhiselt ettevõtetele ja töötajatele mugavaks, tervislikuks, sõbralikuks ja kasvu toetavaks. MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus on aastaks 2020 oma efektiivse, järjepideva ja jätkusuutliku strateegilise juhtimisega andnud märkimisväärse panuse Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna ehk Arenduskoja piirkonna ettevõtluse arengusse. Motiveerinud ja julgustanud oma isiksuse ja tegevusega Arenduskoja liikmeid tegema erinevaid mikro- ja väikeettevõtetele suunatud projektialgatusi, käivitanud mitmeid koostööprojekte, viinud edukalt ellu Arenduskoja LEADER strateegiaid jpm. Äripäeva julged sammud Ajaleht Äripäev asutati 1989. aastal, aasta hiljem kui EVEA. Täna on põhirõhk online-meedia ja raadio (podcast’ide) kaudu edastatavatel majandusuudistel ja -analüüsidel, mis on suunatud nii eesti- kui ka venekeelsele laiale sihtrühmale. Lisaks sellele on ligi 20 kitsamale professionaalsele sihtrühmale suunatud teemaveebi spetsiifiliste uudiste ja analüüsidega, mille sisu on samuti kajastatud raadios. Lisaks jooksvatele majandusuudistele ja -analüüsidele pakub Äripäev kõikidele eelpool mainitud sihtgruppidele professionaalseks arenguks suunatud konverentse, koolitusi, raamatuid ja teabevara. Infopank pakub võimalust leida vajalik sihtgrupp kas äripartnerite taustauuringuks või spetsiifiliseks sektori analüüsiks. „Tunnustame Äripäeva laiahaardelisi ja julgeid samme. Ka viimaste aastate suund luua oma raadiojaam ja siseneda maakondade meediaturule on julge ja edasiviiv ning pakub head väljundit ettevõtluse teemade laiaulatuslikuks ja mitmekülgseks kajastamiseks. Oleme tänulikud, et nii väikeettevõtjate teemad kui  EVEA seisukohad on leidnud pidevalt kajastust Äripäeva kanalites,“ ütles Heiki Rits. Mis on Ettevõtluse Sõber? Alates 1993. aastast valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli saajaid. “Ettevõtluse Sõbra” tiitli võib omistada aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel. Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või organisatsioon Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saamiseks esitatud. Kandidaatide esitamise õigus on Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel, Eestis tegutsevatel ettevõtjate esindusorganisatsioonidel ja EVEAl endal. Varasemalt on nimetatud tiitli pälvinud president Lennart Meri, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval sai tiitli EV100 juhtrühm ja korraldustoimkond. Ettevõtluse Sõber 2019 oli Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik. „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli statuudi leiab siit. EVEA TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6200 mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtte, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis.  Lisainfo: Virge Haavasalu EVEA infojuht e-post: virge@evea.ee mob: 52 58 662 https://www.facebook.com/evea.ee