EVEA tunnustab rahandusministri Martin Helme ja riigihalduse ministri Anneli Oti läinud reedel (04.12.2020) tehtud avaldust, milles nad kutsusid üles avaliku sektori asutusi kiirendama arvete tasumist, et raha kiiremini ringlusse suunata ja aidata praegusel raskel ajal ennekõike mikro- ja väikeettevõtteid.

„Võtame ministrite avaldust kui toetust EVEA septembris avaliku sektorile suunatud kampaaniale „#Maksa7päevaga“. Loodame, et üleskutse pakkuda erasektorist tarnijatele lühemaid maksetähtaegu ja tasuda arveid ka varasemast kiiremini on riigiasutustele täitmiseks ja teistele eeskujuks, “ märkis EVEA president Heiki Rits.

Selleks, et saavutada püsiv tulemus, plaanib EVEA seda teemat jätkuvalt üleval hoida ning järgmise sammuna kaasata algatusse ka erasektorit. „Tegemist ei ole vaid kriisiajaks mõeldud algatusega ning soovime laiendada kampaaniat ka erasektorile. Seitsmepäevane maksetähtaeg peab EVEA arvates saama uueks äripraktika normiks,“ kordas Rits juba varasemalt öeldut.

Kahjuks ei ole seni ükski riigiasutus EVEAle ametlikult teada andnud, kas ta on nimetatud algatusega liitunud. Kahe ministri ühisavaldus võiks anda kinnitust algatuse vajalikkusest kogu riigi majanduse käekäigule.

Üksiti informeerime, et EVEA algatust on märgatud ka väljaspool Eestit ning meie üle-euroopaline katusorganisatsioon European Entrepreneurs CEA-PME on teinud EVEAle ettepaneku laiendada kampaaniat kogu Euroopa Liidule kutsumaks üles avalikku sektorit maksma arved 7 päevaga.

Seoses sellega oleme palunud rahandusministrit Martin Helmet, et ta asuks ametlikult kampaania patrooniks. Nii saaksime olla eeskujuks kogu Euroopale, näidates Eestit kui vastutustundlikult juhitud riiki.

Meenutame, et EVEA tegi septembris 2020 üleskutse kõigile avaliku sektori asutustele kiirendada arvete tasumist maksimaalselt 7 päevani. Palusime oma pöördumises anda üleskutsega ühinemisest ka meile teada, et saaksime kampaaniaga ühinenud asutusi ja organisatsioone teistele eeskujuks seada. Kutsusime ja kutsume jätkuvalt üles endast teada andma ning lisama enda infokanalitesse, ennekõike kodulehele kampaania templi „Arved makstud 7 päevaga”.

Kontakt:

Heiki Rits

EVEA president

E-post: evea@evea.ee

Mob 5635 5424

evea.ee

https://www.facebook.com/evea.ee/

Kampaaniast lähemalt ja logotempel allalaadimiseks:

https://evea.ee/evea-uleskutse-koigile-avaliku-sektori-asutustele-makske-arved-7-paevaga/

 

Kommentaarid