Skip to main content
18 november, 2020

Pressiteade. EVEA nõuab suuremat osa turismile ja väikeettevõtjatele uutes kriisimeetmetes

18 november, 2020
Neil päevil on valitsusel plaanis arutada Euroopa Liidu kriisiabiprogrammi REACT-EU vahendite jaotust, samuti arutatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis turismile eraldatud täiendava 5 miljoni euro võimalikku kasutust. Ettevõtjaid uute kriisimeetmete arutelu juurde seni kaasatud ei ole, mis kipub kujunema viimase aja tavaks. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) pöördus valitsuse poole üleskutsega panna inimeste vabaliikumisest sõltuvad ettevõtted esiplaanile EL taastevahendite planeerimise protsessis. Lisaks kutsus EVEA valitsust üles leidma ministeeriumide tasandil täiendavaid reserve, millega kiireloomuliselt toetada nende ettevõtete ellujäämist seni, kuni Euroopa Liidu uute kriisipakettide vahendid avanevad. „Palume, et ilmutate poliitilist tahet, otsite ja kasutate kõik kättesaadavad vahendid enimkannatanud ettevõtjate päästmiseks! Ei ole jäänud kaua, kuni turule jõuavad toimivad vaktsiinid ning reisimine hakkab samm-sammult taastuma. Ärge laske seni hävida tuhandetel elujõulistel ettevõtetel, kes on olnud tublid maksumaksjad ja tööandjad, kas iseendale, või ka teistele!“ – seisab EVEA pöördumises. EVEA taotleb, et eelmisel nädalal valitsuse poolt turismisektori täiendavaks kriisiabiks eraldatud 5 mln eurot jõuaks eeskätt nende ettevõtjateni, kes seni ei ole mingit kriisiabi saanud ja kelle käive on seoses reisipiirangutega juba kaheksandat kuud nulli lähedal. Hädas ja abita on väiksed reisibürood ja reisikorraldajad, Tallinna vanalinna jt turismikeskuste käsitöö– ja suveniirikaubandus, käsitöö- ja suveniiride tootjad üle Eesti,  vanalinna toitlustus, ööeluga seotud ja muu meelelahutus, ürituskorraldus, väga suur osa giide, väiksed reisijate vedajad ja mittekäibemaksukohuslastest majutuse pakkujad. EVEA tõi uuesti välja vajaduse suurema horisontaalse toetusmeetme järele enimkannatanud ettevõtjatele – kas maksutagastuse või püsikulude osalise kompenseerimise vormis, mida nüüdsest ka toetab uuendatud EL riigiabi ajutine raamistik. REACT-EU  raames rahastatavate tegevustena soovitakse seada esiplaanile just väikeettevõtjate, sh turismiettevõtjate uute ärimudelite arendamise ulatuslikku toetamist, et parandada ettevõtjate kestlikkust võimalike tulevaste pandeemiate korral. Samuti nõuab EVEA ettevõtjate esindusorganisatsioonide kaasamist uute EL taastevahendite planeerimisse. „Me palume Vabariigi Valitsust teha kriisiabi saadavaks ettevõtjatele sõltumata nende suurusest, vaid lähtuvalt reaalsest Covid-pandeemia ja reisipiirangute mõjust. See ei ole tavaline majanduskriis, kus ellujäämist määravad turujõud, vaid riigil on peamine roll reisi- ja liikumispiirangute ning nendest tulenevate likviidsusraskuste tekkimisel. Päästmist vajavad ka kõige väiksemad, sest ka nemad on maksumaksjad, samadel alustel suurtega. Tuletame siinkohal meelde, et ca 75% sotsiaal- ja tulumaksust laekub riigile väike– ja keskmise suurusega ettevõtjatelt,“ kommenteeris pöördumist EVEA president Heiki Rits. EVEA pöördumise täistekst on SIIN. TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu rohkem kui 5500 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro- ja väikeste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie ettepanekud nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna mured. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja sisemajanduse kogutoodangust tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt. Kontakt: Heiki Rits, EVEA president, heiki@evea.ee , mob 56 355 424 https://evea.ee/ https://www.facebook.com/evea.ee