Skip to main content
26 jaanuar, 2021

Pressiteade. EVEA uuele valitsusele: ootame paljude vigade parandamist koostöös ettevõtjatega

26 jaanuar, 2021
Kohe pärast uue valitsuse ametisse astumist saatis EVEA uuele valitsusele kirja õnnesoovidega vastutusrikka ametikoha puhul ning palvega taastada praeguses kriisisituatsioonis ettevõtjate esindusorganisatsioonide kaasamine abimeetmete väljatöötamisse, mis paraku eelmise valitsuse ajal ei toimunud. Olulist parandamist vajavad EVEA seisukohalt  ka kaasamine otsustusprotsessidesse laiemalt ning õigusloome kultuur. Avaldame ka tänu peaminister pr Kaja Kallasele, et ta võttis kuulda EVEA ettepanekut täpsustada ettevõtluse eest vastutava ministri ametinimetuse. Oma kirjas peaministrile ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile on EVEA koondanud ühte paketti kõik seni lahendamata kriisiabi probleemid, kaasa arvatud Euroopa Liidu taastevahendite kasutuselevõtuga seonduvad küsimused. „Haarasime kinni koalitsioonilepingu lubadusest läbirääkida nendel teemadel ja teha koostööd ettevõtjate esindusorganisatsioonidega. Asjaga on kiire, seepärast pöördusime uue valitsuse poole kohe selle esimesel tööpäeval,“ ütles EVEA president Heiki Rits. EVEA ootab uuelt valituselt Ritsi sõnul paljude vigade parandust, et edaspidi oleks abi kriisis kannatanud ettevõtjatele kättesaadav võrdsetel ja läbipaistvatel alustel ning selle mehhanismid lihtsad ja kiired. Lisaks väljendab EVEA kriitikat seoses EL-i taastevahendite seniste plaanidega ning soovib kiiremas korras nende ülevaatamist koostöös ettevõtjate organistioonidega. Üksikasjalikult EVEA tõstatatud probleemidest ja ettepanekutest saab lugeda siin. EVEA TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu pea 6000 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro-, väikeste ja keskmiste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie seisukohad nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna huvid. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja eksporti tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt. Täiendav info ja kommentaarid EVEA ettepanekute kohta: Marina Kaas, EVEA asepresident Email: marina@evea.ee Mob tel 50 21 484 https://evea.ee/ https://www.facebook.com/evea.eehttps://www.facebook.com/evea.ee/