Aasta eelviimasel tööpäeval saatis EVEA Vabariigi Valitsusele pöördumise suurendada jaanuari alguses EASis avatava turismiettevõtete ärimudelite uuendamise toetusmeetme eelarvet EL taastepaketis turismile ettenähtud vahendite ja mõnede struktuuritoetuste jääkide arvelt. Meetme planeeritud eelarve on hetkel 4,1 mln eurot ning toetuse maksimaalne summa 200 000 eurot taotleja kohta.

EVEA hinnangul ja lähtuvalt EASi teavitusseminaridel osalejate arvust on 7. jaanuari vooru eeldatav taotluse esitajate arv vähemalt 150–200 turismiettevõtjat, samas kui eelarve võimaldab rahastada vaid ca 20 projekti ehk umbes 1 taotluse 10-st. Eelarve taotletakse tõenäoliselt täis juba esimese tunniga ning vastuvõtt lõpetatakse enne, kui suurem osa jõuab oma taotluse lõpuni sisestada.

„Meenutame, et kriis turismisektoris kestab alates märtsist, kriisiabi aga sektorile on napp, hilinenud ning paljudele ettevõtjatele üldse kättesaamatu. Käive kahe laine vahel ei ole taastunud ja sektorile on taas kehtestatud ranged piirangud. Ettevõtjad on niigi suures stressis, kui mitte öelda ahastuses, ja sellises olukorras peavad nad tegema võidujooksu kriisi mõju leevendavale toetusele, mille eelarve on ebaproportsionaalselt väike. Võidavad mitte parimad ideed, vaid nobedamad näpud,“ märkis EVEA asepresident Marina Kaas.

Et mitte tekitada turismisektorile veelgi suuremat stressi ja mõttetuid kulusid, teeb EVEA Vabariigi Valitsusele tungiva ettepaneku kiires korras suurendada EASi meetme eelarvet. Täpseid ettepanekuid rahastamisallikate kohta saab lugeda valitsusele saadetud pöördumises (link on allpool).

Kuna valitsus ei pruugi jõuda vormistada meetme eelarve suurendamise otsust kõigis detailides enne meetme avanemist, siis palub EVEA valitsusel teha kiire põhimõtteline otsus meie poolt nimetatud ja võimalike teiste summade lisamisest meetme eelarvele ning teha EASile ülesandeks hoida taotluste vastuvõtt lahti vähemalt terve tööpäeva jooksul 7. jaanuaril.

„See võimaldaks taotlejatel vältida stressi ja paanikat taotluste sisestamisel ning tekitaks piisavalt suure ja oluliselt kvaliteetsema taotluste „ootelisti“, mille põhjal oleks EASil võimalik teha otsuseid nii hetkel kinnitatud eelarve raames, kui ka jätkata menetlust peale eelarve suurendamist,“ ütles Marina Kaas.

EVEA pöördumisega on ühinenud SA Saaremaa Turism ja Ida-Viru turismiklaster, kes ühendavad nii kriisi alguses kui ka nüüd, teises laines, enim kannatanud turismiettevõtjaid.

TAUST

EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu ligi 6000 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis.

Olles aga ainus puhtalt mikro- ja väikeste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie ettepanekud nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna mured.

Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid ja maksulaekumisi tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt.

NB! Pöördumist Vabariigi Valitsuse poole vaata palun siin: https://evea.ee/ettevotjate-poordumine-vabariigi-valitsuse-poole-seoses-turismiettevotete-arimudelite-rakendamise-toetuse-taotlusvooruga/.

Täiendav info ja kommentaarid:

Marina Kaas

EVEA asepresident

Email: marina@evea.ee

Mob. tel 50 21 484

https://evea.ee/

https://www.facebook.com/evea.ee

Kommentaarid