Skip to main content
08 veebruar, 2019

Pressiteade. Väetiste riigilõivu eelnõu tuleb menetlusest tagasi võtta!

08 veebruar, 2019
EVEA sekkumise tulemusena läinud aasta oktoobris ministeeriumisse remonti saadetud väetiste riigilõivu eelnõu lõpphääletusele saatmine on ilmselgelt ennatlik, kuna eelnõu kosmeetilised parandused ei likvideeri turuosaliste ebavõrdset kohtlemist ning ei too kaasa  turgu korrastavat mõju.   „Tõenäoliselt on eelnõuga kiirustamine ajendatud Riigikogu käesoleva koosseisu volituste peatsest lõppemisest. Teatavasti kukuvad pooleliolevad eelnõud menetlusest välja,“ kommenteeris EVEA volikogu liige ja jurist-töökeskkonna konsultant Ille Nakurt-Murumaa eelnõuga kiirustamise põhjuseid. Nakurt-Murumaa sõnul muudab 12. veebruaril lõpphääletusele minev eelnõu vaid riigilõivumäärasid, kuid mingit tõhusamat järelevalvet või turgu korrastavat mõju selle vastuvõtmisega ei kaasne. „Selline olukord on aga ilmselgelt kahjulik just turul tegutsevatele väikestele tegijatele,“ toonitas ta. Tänaseks on Nakurt-Murumaa sõnul ilmne, et enamikku 9. jaanuari arutelul tehtud ettepanekuid ministeerium eelnõu muudatuste tegemisel sisuliselt ei arvestanud. „EVEA tõstatatud probleemidest on tänases eelnõus, mis komisjoni poolt saadetud lõpphääletusele, arvestatud vaid riigilõivu diferentseerimise vajadust, kuid teised sisulised teemad on jäänud täielikult käsitlemata,“ rääkis ta. EVEA teeb veelkord ettepaneku kaaluda väetise- ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlusest tagasivõtmist ning uue eelnõu koostamisel kõikide huvigruppide õigeaegset kaasamist selleks, et vältida majanduskeskkonna kahjustamist ja turuosaliste ebavõrdset kohtlemist. EVEA on veendunud, et selliseid probleeme aitaks vältida „VKE Testi“ kohustuslik rakendamine kõikide uute või muudetavate õigusaktide mõju hindamiseks väikestele ja keskmistele ettevõtetele. VKE Testi kohta täpsemalt:  https://evea.ee/vke-test/ TAUST Nimelt on Riigikogu menetluses juba alates 2018. aasta algusest eelnõu 639 SE „Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus“. Läinud aasta kevadel sai EVEA oma liikmetelt infot, et eelnõu vastuvõtmine avaldaks tõsiselt kahjulikku mõju selles majandusvaldkonnas tegutsevatele väikestele ja keskmistele ettevõtetele. Tänu EVEA sekkumisele tegi Riigikogu maaelukomisjon mullu oktoobris toimunud istungil maaeluministeeriumile ettepaneku  eelnõu muutmiseks ja muudatuste läbiarutamiseks puudutatud isikutega. Maaeluministeerium ja põllumajandusamet korraldasid tänavu 9. jaanuaril arutelu, kus selgus, et kõnealune eelnõu ei täida seatud eesmärke. Eelnõu seletuskirjas on rõhutatud, et eelnõu esmane eesmärk on tagada tõhus järelevalve väetiseturul toimuva üle.   Täiendav info: Ille Nakurt-Murumaa EVEA volikogu liige ja jurist-töökeskkonna konsultant E-post: ille.nakurt@gmail.com Telefon: 57 809 806