Skip to main content

Ettevõtluse Sõber 2022 on Riigikontroll

09 veebruar, 2023
“Ettevõtluse Sõber 2022” aunimetuse EVEA-lt pälvis tänavu Riigikontroll. Väike- ja keskmised ettevõtted hindavad Riigikontrolli panust õiglasema ja ettevõtjasõbralikuma majanduskeskkonna loomisel. Riigikontoll on järjepidevalt seadnud oma tegevuses sihiks teemad, kus riigi tegevused ja finantsotsused mõjutavad ettevõtlust.
  1. aastal on Riigikontroll auditeerinud valdkondi, mis on otseselt seotud ettevõtluse hea käekäiguga kogu Eestis. Märkimist väärivad näiteks auditid:
„Euroopa Liidu toetuste kasutamise riskid ja õppetunnid. Ülevaade riigieelarvesse kavandatud välistoetuste rakendamisest“ „Ülevaade Eesti Töötukassa koolitustest. Kui paljud töötud leiavad erialakoolitusega seotud ameti?“ „Interneti juurdepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus. Kas kiire internet jõuab riigi toel turutõrkepiirkondades lõppkasutajateni?“ Pikisilmi ootame ka auditi „Töövõime vähenemise ennetamine“ aruannet. EVEA president Ille Nakurt-Murumaa: „Riigikontroll on oma tegevusega aktiivselt aidanud kaasa ettevõtluse heale käekäigule, juhtides pidevalt tähelepanu kitsaskohtadele ning puudustele, mis takistavad riigi arengut, sealhulgas ettevõtluse arengut. Riigikontroll ei puhka mugavalt JOKK-põhjendustel vaid käsitleb ka neid teemasid, mis ehk küll juriidiliselt korrektsed aga sisult siiski vildakad“. Riigikontrolör Janar Holm: „Olen tänulik tunnustuse eest Riigikontrolli tööle. Meie töötajad saavad siit vajaliku tõuke, et edasi minna. Riigikontrolli tööks on jälgida maksumaksja raha kasutamist, kuid ühiskonnal on oluline meeles pidada, et maksutulu riigieelarvesse tekib olulises osas läbi ettevõtluse, läbi selle, et keegi paneb mängu oma aja, tervise ja raha püüdluses tuua turule uusi kaupu ja teenuseid. Ettevõtjad on viimaste aastate erinevates kriisides olnud kaasamõtlejateks, kuidas üht või teist riiklikku küsimust paremini lahendada. Leian, et riigiasutused peaks ettevõtjate ettepanekuid mitte pelgalt ära kuulama, vaid ka rohkem rakendama.” Fotol: Riigikontrolör Janar Holm vastu võtmas auhinda EVEA asepresidendilt Marina Kaasilt, EVEA presidendilt Ille Nakurt-Murumaalt ja asepresidendilt Kaul Nurmelt. Foto: V.Valgepea Kes või mis on Ettevõtluse Sõber? Alates 1993. aastast valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli saajaid. “Ettevõtluse Sõbra” tiitli võib omistada aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel. Kandidatuuri ülesseadja peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest isik või organisatsioon on Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saamiseks esitatud. Kandidaatide esitamise õigus on Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel, Eestis tegutsevatel ettevõtjate esindusorganisatsioonidel ja EVEAl endal. Varasemalt on nimetatud tiitli pälvinud Vabariigi President Lennart Meri, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk, õiguskantsler Ülle Madise, majandusekspert Raivo Vare. Organsatsioonidest on Ettevõtluse Sõbra tiitli saanud näiteks Eesti – 100 korraldustoimkond ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik. „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli statuudi leiab siit.