Skip to main content
03 oktoober, 2016

Projekt Mobilise SME

03 oktoober, 2016
 
Oled Sa Euroopa väikese või keskmise suurusega ettevõtte omanik ja juht? Kas ka Sinu meelest peaks Euroopa Ühisturg andma rohkem ärivõimalusi VKE-dele? Oleme Sinuga nõus ja soovime Sulle näidata, et Sinu töötajaist võivad saada Sinu eksperdid VKE-dega ärivõimaluste leidmisel teistes Euroopa riikides. Nad saavad olla abiks kontaktide loomisel, uste avamisel ning ka keelebarjääride ületamisel. Seda kõike saab teha ilma täiendavate kuludeta Sinule. Oled Sa ühe Euroopa väikese või keskmise suurusega ettevõtte töötaja? Kas Sulle meeldiks saada uusi oskusi rahvusvahelise kogemuse kaudu avades samal ajal uksi uutele ärivõimalustele oma tööandjale? Meie saame Sulle seda pakkuda. Võid saada unikaalse rahvusvahelise töökogemuse säilitades samal ajal oma tänase töökoha. Sa saad luua uusi ärivõimalusi oma tööandjale omandades samal ajal unikaalseid teadmisi, arendades enda keele- ja tehnilisi oskusi, samuti õppida tundma teist maad, selle kultuuri ja inimesi. Seda kõike saab teha ilma täiendavate kuludeta Sinule.
Mikro- , väike- ja keskmistevettevõtete professionaalsete ja kvalifitseeritud töötajate töövahetuse projekti (MobiliseSME) eesmärk on avada tee VKE-de töötajate suuremale liikuvusele ja pakkuda väikeettevõtjatele uusi rahvusvahelisi ärivõimalusi. Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt MobilseSME hindab idee „ERASMUS VKE-töötajatele“ teostatavust, riikidevahelise töövahetuse skeemide võimalusi EL-s ning testib ideed praktikas. Meie visioon on, et Euroopa vahetusprogramm VKE-dele võimaldab osalevatel ettevõtetel saata oma töötajaid 1-2-ks kuuks tööle sarnasesse ettevõttesse teises Euroopa riigis, kes naastes oma töökohale toovad endaga kaasa uusi ärivõimalusi mitmel võimalikul alal: alltöövõtt, import/eksport, levitamine, turu tundmine ja ühisettevõtted. Programmiga liituvad VKE-de töötajad saavad võimaluse omandada uusi oskusi ning teadmisi turust ja sarnaste ettevõtete tehnoloogiatest, meetoditest ja toodetest teistes EL riikides.  Samuti võimaldame neil lihvida oma keeleoskust. Soovime, et Sinu töötajad oleksid Sulle ukseks Euroopa ühisturule! Kui Sa arvad, et see kõlab huvitavalt, siis vaata meie kodulehte www.mobilisesme.eu ja tutvu meie järgnevate tegevustega:Online-küsitlus, millele vastates annaksid teada, mida Sa tõepoolest vajad ja ootad. – 26 fookusgrupi kohtumist 12-s Euroopa riigis lisaks Türgis, vestlemaks teemal, mida arvad sellisest piiriülesest vahetusprogrammist. – 2016. aasta novembrist saad liituda meie piiriülese vahetuse pilootprogrammiga, mis kestab kuni 30. juunini 2017. Saada oma töötaja (või palu enda saatmist) vahetusse ja koge tema naasmisel kaasa toodud uusi teadmisi või võta vastu keegi, kes toob kaasa uue perspektiivi. MobiliseSME kannab endas „kõik võidavad“ hoiakut, kus kõik nii vastu võttev VKE, saatev VKE kui töötaja saavad projektis osalemisest kasu.   Ettevõtjate riikidevaheline kogemuste jagamine on oluline! 22.08.2016 toimus viimane Mobile SME fookusgrupi seminar. Kokku toimus tervelt kaks koosviibimist, üks nendest 16. ja teine 22. augustil, mõlemal päeval kokku oli osalejaid üle 30 ettevõtte. Huvi näitasid üles aga lausa üle 100 ettevõtja, mis on võrreldes teiste osalejariikidega väga hea tulemus, sest näiteks Saksamaal näitas huvi ainult 60 ettevõtjat. Vesteldes osalejatega kiideti tervet mobiilsusprogrammi algatust, kuna ettevõtjate omavaheliste kogemuste jagamine, seda eriti erinevate riikide vahel on väga oluline. Täname kõiki, kes osalesid! Entrepreneurs transnational sharing of experience is important! 22.08.2016 took place last Mobile SME focus group workshop. There where two meetings, one of them on August 16th and second one 22th August, for total was over 30 participants. Interest showed up, but even more than 100 companies , which are compared to other participating countries in a very good result, for example in Germany, only 60 companies showed interest. Interviews with participants they all approve Mobile SME program, since the enterprises mutual sharing of experiences, particularly between different countries is very important.