Rahandusministeerium algatas kevadel riigihangete seaduse muutmise ning selle väljatöötamise kavatsusele laekus arvukalt tagasisidet, kuhu teiste seas esitas oma seisukohad ja ettepanekud ka EVEA.

Ministeeriumi pressiteate kohaselt oli seisukohti ja ettepanekuid kokku 295, esitajateks viis advokaadibürood, kaheksa ministeeriumi, üksteist erialaliitu, sh EVEA, kaks ülikooli ja kuus valitsusasutust.

„Tagasiside oli arvukas ja samas ka väga professionaalne. Iseäranis hea meel on, et kaasa mõtlesid ja seisukohti esitasid paljud ettevõtlusorganisatsioonid ning valdkonnas tunnustatud õigusnõustajad,” sõnas rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Estella Põllu.

Riigihangete seaduse muutmise väljatöötamise kavatsusele laekunud ettepanekute lõikes leidsid enim tähelepanu kavatsuses prioriteetsematena välja toodud teemad, näiteks riigihankelt kõrvaldamine ja rikkumiste heastamine, raamlepingud, vaidlustusmenetlus ning seaduse üldosa ja eriosade vahekord. Kolmandik ettepanekutest puudutas ka küsimusi, millele väljatöötamise kavatsuses ei keskendutud.

EVEA kogus ettepanekud seaduse muutmiseks oma liikmetelt ja tegi nende baasil ettepanekud ministeeriumile. Näiteks puudutasid need kvaliteedinõudeid toitlustuses; kodumaiste ettevõtjate eelistamist; riigihangete osadeks jaotamist. Lähemalt saate lugeda EVEA ettepanekuid Väljatöötamiskavatsuse dokumendist “Vastuste koond”,
sisestades otsisõna EVEA: https://www.rahandusministeerium.ee/…/oigusaktid/valjatoota….

Rahandusministeeriumis jätkub tagasiside põhjal seisukohtade ja edasise tegevuskava täpsustamine. Esmane tagasiside kõigi esitatud ettepanekute kohta avaldatakse ministeeriumi kodulehel augustikuu jooksul. Sellele järgnevad vajadusel kohtumised huvigruppidega.

Eelnõu on kavas esitada kooskõlastamiseks 2020 aasta I kvartalis.

Kommentaarid