Seisukohad

Käibemaksu digiajastu paketist

Kellele: Maksu- ja tollipoliitika osakond Rahandusministeerium 17.03.2023 Arvamuse avaldamine Euroopa Komisjoni algatuse kohta seoses käibemaksu digiajastu paketiga Kõigepealt juhime tähelepanu probleemile seoses direktiivi eelnõus toodud aruandluskohustusega. Eelnõu kohaselt peab maksukohustuslane esitama andmed iga üksiku piiriülese tehingu kohta hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast arve väljastamist või pärast kuupäeva, mil arve tuli väljastada, kui
top