Seisukohad

Kutsehaiguste loetelu täiendamisest

Teema: Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu“ muutmine Kellelea: Peep Peterson Tervise- ja Tööminister 25.11.2022 Kutsehaiguste loetelu täiendamisest Vastuseks Teie pöördumisele esitab EVEA alljärgnevalt oma seisukoha. Piirid töö ja eraelu vahel on hetkel olulisemalt hägusamad, kui need olid hetkel kehtiva tööohutuse ja töötervishoiu regulatsiooni vastuvõtmisel. Sellest tulenevalt on
top