Skip to main content
15 september, 2021

Täienda oma ettepanekuga listi riigieelarve koostamiseks!

15 september, 2021

Valitsus on juba alustanud 2022. a riigieelarve arutelu. Praegu on õige aeg anda otsustajatele teada, mida ootab ja vajab riigilt ettevõtlussektor.

Kutsume Sind kaasa mõtlema, arvestades 1,5 aastat kestnud COVID-kriisi õppetunde,  mida peaks riik täiendavalt tegema ning mille jaoks planeerima vahendeid ja/või muutma õigusakte? Ettepanekute tegemise eesmärk on, et ettevõtjad, eriti väiksemad, oleksid edaspidi nii pandeemiatele kui äkilistele turumuudatustele vastupidavamad.

EVEA juhatus avab arutelu alljärgnevate teemadega ning jääb ootama Sinu täiendusi:

  1. Ühingute juhtorganite liikmetele ja FIE-dele tagada viivitamatult võimalus liituda töötuskindlustussüsteemiga. Liitunutele töölepingu alusel töötavate inimestega võrdsed võimalused tööturumeetmetele ligipääsemisel.
  2. Reserveerida kohe vahendid võimalike kriisiabimeetmete jaoks juhuks, kui Covid-pandeemia taas piirab inimeste vaba liikumist ning seega ka halvab osa majandusest.
  3. Tuleb taastada enne 2009. a kehtinud haigushüvitiste maksmise kord, mil esimene haiguspäev oli töötaja vastutusel ning alates 2. päevast maksis haigushüvitist Haigekassa. Tuleb lõpetada kõik teised, ajutisena kehtestatud, kuid püsima jäänud alternatiivsed korrad!
  4. Töötajate COVID-19 viirusega seotud karantiinihüvitiste finantseerimine riigieelarvest täies ulatuses.
  5. Alampalga lahti sidumine sotsiaalmaksu miinimumäärast ja kõigist teistest miinimumpalgaga seotud maksetest ja maksudest.
  6. Mis on Sinu ettepanek(ud)? ……………………………………………………..

Palun saada oma tagasiside aadressile evea@evea.ee märgusõnaga „Riigieelarve 2022“ hiljemalt 30. septembriks 2021.

Ette tänades kaasamõtlemise eest

Heiki Rits

EVEA president