Riigikogus toimus 20.10.2021 kaheksas teaduspoliitikakonverents “Teadus kui Eesti arengumootor (VIII). Kuidas targalt roheliseks pöörata”, kus EVEA volikogu liige Kaul Nurm tutvustas EVEA nägemust rohepöördest.

Konverentsi eesmärk oli ärgitada arutelu poliitikute, teadlaste ja ettevõtjate vahel, et arendada koostööd rohepöörde edukaks läbiviimiseks

Konverentsil keskenduti kahele suuremale teemablokile. Esimene neist on on ühiskonna toetus rohepöördele ning kuidas muuta kultuuriruumi, inimeste väärtushinnanguid ja hoiakuid pööretele toetavaks. Samuti uuriti, milliseid valikuid tuleb lähitulevikus teha, et rohepööre edukalt ellu viia, nii et see poleks ainult koormus, vaid pakuks ka Eesti majandusele konkurentsieelise.

Vaata videosalvestust ja kokkuvõtet siin.

Kommentaarid