Skip to main content
01 november, 2019

Tööinspektsioon avab 2020 uue töökeskkonna iseteeninduseportaali. Praegu saad testida!

01 november, 2019
Järgmisel aastal (2020) avab tööinspektsioon uue töökeskkonna iseteeninduse, mis peaks andma ettevõtjale selge ülevaate, mida riik tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas ootab ning peaks võimaldama ühtlasi ka selleks vajalikud tegevused senisest lihtsamalt ära teha. Tööandja suhtlus tööinspektsiooniga peaks hakkama toimuma kasutajale mugavalt läbi töökeskkonna iseteeninduse. Süsteem peaks hakkama hoidma ettevõtte seisundil silma peal ja puuduse tuvastamisel andma sellest tööandjale teada koos edasiste juhistega.
Automaatteavituse abil peaks ettevõtjal olema mugav oma töökeskkonna ja töötervishoiu teemadel silma peal hoida ja teha aegsasti kõik vajalikud tegevused, et töökeskkond oleks ohutu ning töötajate elu ja tervis oleks kaitstud. Kel on soov kaasa aidata parema iseteeninduseportaali valmimisele, siis võib jätta veebilehele vastavasse kohta oma emaili-aadressi. Ennekõike on oodatud väikeettevõtete arvamused, kuna seni ei ole testperioodil nad eriti aktiivsed olnud, teavitab tööinspektsioon. Seega, kasutagem võimalust kaasa aidata! Veebilehte saab näha siin: https://www.tooelu.ee/uus/.