Skip to main content
05 september, 2010

Töölepingu Veebimentor

05 september, 2010
EVEA alustas 2010. a septembrikuus uue 1-aastase projektiga Töölepingu Veebimentor. Töölepingu seaduse rakendamise tulemusena on järsult kasvanud Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate soov saada juriidilist abi ning nõustamist töölepingu koostamisel ning töölepingu osas tekkivate küsimuste ja vaidluste lahendamisel. Parim võimalus antud probleemi efektiivselt ning ressursisäästlikult lahendada on spetsialiseeritud internetikeskkonna loomine ning selle kasutusvõimaluse laialdane tutvustamine. EVEA soovib vastavalt oma olemasoleva ja potentsiaalse liikmeskonna tahtele anda operatiivset, kompetentset ning tasuta esmaabi töölepingute sõlmimise keskkonna loomise kaudu, mis oleks aktuaalseks teabematerjaliks tööhõive suurendamisel. Pakutavad lahendused on innovaatilised, ajakohased ning nii tööandjale kui töötajale tasuta, säästes hulga aega ja raha. Projekti käigus luuakse ettevõtjatele interaktiivne tasuta tervikpakett, mis sisaldab endas veebikeskkonda, kus saab koostada töölepinguid vastavalt Töölepingu seadusele ning tasuta infotelefoni, mille kaudu saab konsulteerida juristiga kohaldatavate töölepingute tingimuste osas. EVEA partneriteks Töölepingu Veebimentori raames on Eesti Juristide Liit ja Tööinspektsioon. Projekti toetab 995 180 krooniga Innove SA ja EL Sotsiaalfond. Projekti nr 1.3.0201.10-0016.