Skip to main content
10 august, 2018

Töölepingut, töötervishoidu ja tööohutust puudutavate seaduste olulised muudatused

10 august, 2018
Sotsiaalministeerium on koostanud „Töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK)“, mis toob jõustumisel kaasa olulisi muudatusi neile, kelle ühing on tööandjaks kasvõi ühele töötajale või kasutab lisaks enda ja töötajate panusele aeg-ajalt lisatööjõudu töövõtu- või käsunduslepingute alusel. EVEA volikogu liige Ille Nakurt-Murumaa on toonud välja olulised märksõnad, mida VTK (ja tulevased seadusemuudatused) käsitleb:
  1. Muuta plaanitakse töölepingu seadust, töötervishoiu- ja tööohutuse seadust, sotsiaalmaksuseadust ja ravikindlustuse seadust.
  2. Peamised teemad
    • Paindlikkus töösuhetes – tööaja, töökoha, töösuhte tähtaja osas (s.t. juttu on mobiilsetest töösuhetest, kaugtööst, kodus töötamisest, osaajaga tööst) – et anda töötajatele ja tööandjatele võimalus kokku leppida neis tingimustes (tänane TLS selliseid kokkuleppeid ei võimalda);
    • Sotsiaalsed tagatised osakoormusega töötamisel, VÕS-lepingute alusel töö tegemisel, ettevõtluskonto kasutamisel jms;
    • Kolmandatest riikidest Eestisse lähetatud töötaja ohutusalane kaitse;
    • Tööandja TTOS-st tulenevate kohustuste tegelike võimalustega vastavusse viimine ja töötaja vastutuse võimaldamine kaugtöösuhte korral (riskianalüüs, juhendamine, esmaabi tagamine jms).
Kui teema Teid puudutab, olete oodatud kaasa rääkima! Ootame Teie tagasisidet ja ettepanekuid hiljemalt 1. septembriks, et EVEA volikogu jõuaks 7. septembriks sotsiaalministeeriumile koostada EVEA ühtse seisukoha. Eelnõu kavatsust näete lähemalt siit.