Skip to main content

Upsteem.com OÜ

11 aprill, 2018
Upsteemcom OÜ on internetipõhine lihtsalt ja kiirelt rakendatav personaliarendamise süsteem. Upsteemi keskkond aitab koondada personali tagasisidestamise ja arendamisega seotud andmeid, neid tervikuna analüüsida ning teha kiiremaid, paremaid ja läbipaistvamaid otsuseid personaliprotsesside juhtimisel. Rahulolu uuringud, arenguvestlused ning 360-kraadi tagasiside loovad võimaluse arendada ettevõttesisest talendijuhtimist, muutes organisatsiooni töö veelgi efektiivsemaks. Upsteem on ideaalne tööriist juhile, personalijuhile ning -spetsialistile. Alusta ettevõtte talendijuhtimisega veebilehel www.upsteem.com! Kliendihaldur: Age Kogerma age.kogerma@upsteem.com Tel: +372 56 984 720