EVEAga liitus MTÜ Eesti Maaturism, mis on juba 20 aastat ühendanud Eesti maaturismiettevõtteid, toetades nende tegevust läbi ühise veebiplatvormi, arendades erinevaid valdkonnapõhiseid projekte ja kasvatades maaturismiettevõtjate toodete ja teenuste tuntust nii Eestis kui välismaal. MTÜ Eesti Maaturism seisab selle eest, et maaturismisektor toimiks maaelu toetava arvestatava maamajandusharuna ning sektoris töötavate inimeste kompetents kasvaks. MTÜ-l on 276 liiget.

Eesti Maaturismi Ühingu algatusest on kujunenud traditsioon  korraldada iga aasta  1. mail  avatud uste päev “Maaturismi ettevõtted kutsuvad külla”. Sel päeval saab külastada maal tegutsevaid ettevõtteid ja tutvuda pakutavate teenustega maapiirkonnas. 2020. aastal jääb järjekorras 7. sündmus paraku eriolukorra tõttu ära.

EVEAga liitumise üks eesmärk on seista veelgi paremini maaturismisektori ettevõtjate huvide eest, mis toetaks ka maaturismi üldist arengut, sh kogu Eesti majandust. Seepärast peab MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees Anneli Kana oluliseks vahetada EVEAga infot, milles on ühised puutepunktid ja mis aitab kujundada ühiseid seisukohti ka majanduspoliitikas. Samuti peab ta oluliseks vastastikust konsulteerimisest seadusandluse teemadel.

EVEA president Heiki Rits peab eriti oluliseks koostööd turismisektori väikeettevõtjatega COVID-19 kriisiga hakkamasaamisel, sest nagu ettevõtluses tervikuna, aga eriti turismisektoris on suur hulk ettevõtjaid, kes ei kvalifitseeru ühtelegi olemasolevale või seni plaanitud kriisimeetmele. Need on eelkõige FIE-d ja ettevõtted, kelle töötajad töötavad muu lepingu, mitte töölepingu alusel.

Seepärast on EVEA võtnud enda kanda ka ülal nimetatud probleemi selgitamise otsustajatele ja teinud algust töösuhteid reguleerivate õigusnormide ajakohastamise vajaduste tutvustamisega vastavalt uutele trendidele.

„Loomulikult on meil ka väljapool kriisitemaatikat palju ühiseid eesmärke ja seisukohti. Lisaks saavad Eesti Maaturismi liikmed kasutada mitmeid praktilisi EVEA liikmeteenuseid ja soodustusi.  Koos EVEA arvukate turismivaldkonna otseliikmetega ning hiljuti kollektiivliikmeks astunud Ida-Viru Turismiklastriga oleme nüüd suurima turismiettevõtjate liikmeskonnaga organisatsioon Eestis,” märgib Rits. Samuti toetab ta kahe organisatsiooni liikmete omavahelise ärikoostöö võimaluste laiendamist.

 

 

 

 

Kommentaarid