Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) koostöös statistikaametiga on lähtuvalt vajadusest uuendamas Eesti Majanduse Tegevusalade klassifikaatorit (EMTAK), mis on Eesti rahvuslik versioon Euroopa tegevusalade NACE klassifikaatorist. Lisaks soovib riik esitada Eesti poolsed ettepanekud ka rahvusvahelise klassifikaatori NACE-i täiendusteks.

Uuenduste tegemiseks vajab RIK kõigi seotud osapoolte sisendit, milleks palub ta ettevõtjal anda igapäevatööst lähtuvat tagasisidet vajaduste kohta ning vastata järgmistele küsimustele:

Mis on Sinu hinnangul hetkel kehtivas klassifikaatoris puudu?
Mis vajab tegevusalade osas terminoloogiliselt ümbersõnastamist?
Milliste tegevusalade klassifitseerimisel on tekkinud kõige enam muresid?
Teie ettepanekud rahvusvahelise inglise keelse NACE klassifikaatori kohta on ka väga oodatud!

Ettepanekute tegemiseks on lisatud ingliskeelne versioon hetkel kehtivast rahvusvahelisest NACE klassifikaatorist, mis hõlbustab muudatuste ettepanekute tegemist.

Palun anna märku, kas oleksid huvitatud kaasa lööma ka tegevusalade klassifikaatori rahvusliku versiooni välja töötamises ja tõlkimises?

Tagasisidet ootame hiljemalt 5. augustiks e-kirja teel aadressile: evea@evea.ee.

TAUST

Registrite ja Infosüsteemide Keskus on Justiitsministri määruse „Kohtule dokumentide esitamise kord” alusel EMTAK klassifikaatori haldaja ja pidaja.

Kommentaarid