Skip to main content

Pressiteade. EVEA valis välja 2021 aasta Ettevõtluse Sõbra

“Ettevõtluse Sõber 2021” aunimetuse pälvis tänavu nii ettevõtjana kui riigi- ja ühiskonnategelasena tuntud Raivo Vare, kes on silma paistnud kogu COVID-perioodi vältel ülevaatlike majanduskokkuvõtetega ning analüüsinud finantstoimingute ja tegutsemise/otsustamise mõttekust just ettevõtjate vaatevinklist lähtuvalt. Tema sõnumid on alati olnud laia konteksti põhised, faktitäpsed ja ettevõtjat toetavad. “Ka meil, ettevõtjatel, on vaja aeg-ajalt ausat, apoliitilist ja moraalset suunanäitajat, kes valdab pai-tegemise-kunsti ka kõige segasemates ja keerulisemates majandussituatsioonides. Raivo Vare...

Jätka lugemist

EVEA “Ettevõtluse Sõbra” nimetamise statuut

Kinnitanud EVEA juhatus 2. novembril 1995. aastal. Muudetud EVEA volikogu poolt 22. jaanuaril 2020. aastal. 1. Kandidaat peab olema aktiivne riigi-, ühiskonna- või poliitikategelane või organisatsioon riiklikul või regionaalsel tasandil (näiteks Riigikogu, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ühenduste, valitsusasutuste tasemel juhtivad töötajad jne). 2. Ettepanekuid võetakse vastu iga aasta lõpus, pärast EVEA teavet meediakanalites. 3. Kandidatuur peab olema esitatud kirjalikult koos konkreetsete põhjendustega, milliste teenete ja saavutuste eest era- ja eriti väikeettevõtluse edendamisel...

Jätka lugemist