Skip to main content

Pressiteade. EVEA valis välja 2021 aasta Ettevõtluse Sõbra

“Ettevõtluse Sõber 2021” aunimetuse pälvis tänavu nii ettevõtjana kui riigi- ja ühiskonnategelasena tuntud Raivo Vare, kes on silma paistnud kogu COVID-perioodi vältel ülevaatlike majanduskokkuvõtetega ning analüüsinud finantstoimingute ja tegutsemise/otsustamise mõttekust just ettevõtjate vaatevinklist lähtuvalt. Tema sõnumid on alati olnud laia konteksti põhised, faktitäpsed ja ettevõtjat toetavad. “Ka meil, ettevõtjatel, on vaja aeg-ajalt ausat, apoliitilist ja moraalset suunanäitajat, kes valdab pai-tegemise-kunsti ka kõige segasemates ja keerulisemates majandussituatsioonides. Raivo Vare...

Jätka lugemist

Kes on ETTEVÕTLUSE SÕBER 2021?

Pressiteade 24.03.2022 EVEA ootab kandidaate traditsiooniks kujunenud Ettevõtluse Sõbra tiitlile, kes paistis 2021. aastal eriliselt silma ettevõtluse toetaja ning Eesti elu edendajana. Aasta varem sai Ettevõtluse Sõbra tiitli pikaajalise, tasakaalustatud ja kvaliteetse majanduse ja ettevõtluse teemade kajastamise ning Eesti inimeste majandusharituse ja -teadlikkuse edendamise eest AS Äripäev. Nimetatud tiitlit valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel alates 1993. aastast. “Ettevõtluse Sõbra” tiitel antakse aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate...

Jätka lugemist

Algas võistlus „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2022”.

Keeleamet koostöös Emakeele Seltsi, Eesti keelenõukogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutasid 14. märtsil välja ettevõttenime võistluse „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2022”. Ettevõtmine sai alguse 2016. aastal ja toimub seitsmendat korda. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja domeeninimesid. Eesti Interneti Sihtasutuse turundusjuht Andres Tarto: „Sel kevadel ületas .ee aadresside ehk rahvusdomeenide koguarv 150 000 piiri, kusjuures aastane kasv oli peaaegu...

Jätka lugemist

EVEA: Annetused sõja- ja kriisiohvrite abistamiseks tuleb teha maksuvabaks kõigile

EVEA pöördus Riigikogu ja valitsuse poole ettepanekutega vabastada täies ulatuses tulumaksust Ukraina ja teiste kriisipiirkondade toetuseks tehtavad annetused. EVEA president Heiki Rits kiidab seadusandjate operatiivsust: „Meil on hea meel, et vastuseks 1. märtsil saadetud pöördumisele tuli juba 3. märtsil kutse osalema antud teema arutelus Riigikogu rahanduskomisjonis, mis toimub juba 7. märtsil.“ Teema on tõesti kiireloomuline ning EVEA juht toonitab, et EVEA ettepanekud tulumaksuseaduse muutmiseks loovad põhimõttelise võimaluse operatiivselt reageerida ja soodustada ettevõtjate ja eraisikute...

Jätka lugemist

Pressiteade. EVEA kutsub Eesti ettevõtjaid appi Ukrainale 

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon – EVEA pöördub kõigi Eesti ettevõtjate ja nende liitude poole üleskutsega toetada kõigi endale jõukohaste vahenditega Ukraina rahvast ja Ukraina kaitseväge nende kangelaslikus võitluses oma riigi püsimajäämise eest. Nagu kirjutas Facebookis ettevõtja ja EVEA liige Kajar Lember:  “Tänased Kiievi kaitsjad on kogu vaba maailma kaitsjad ja vaba maailm peab neile täna appi minema, kui tahetakse ka homme vaba maailm olla!” „Mitmed ettevõtjad on juba väljendanud soovi aidata Ukrainat nii rahaliselt kui kaupade ja teenustega, on aga vaja saavutada...

Jätka lugemist

EVEA võtab tööle juhatuse assistendi

EESTI VÄIKE- JA KESKMISTE ETTEVÕTJATE ASSOTSIATSIOON (EVEA) võtab tööle osalise tööajaga JUHATUSE ASSISTENDI Töökoormus on orienteeruvalt 20 tundi nädalas. TÖÖÜLESANDED: Liikmete nimekirja haldamine (s.h. liikmetaotluste menetlemine, andmebaasi uuendamine), liikmetega suhtlemine; Koostöö EVEA raamatupidamisega liikmete nimekirja puudutavates küsimustes (liikmemaksude arvete saatmiseks vajalikud andmed, liikmetunnistuste koostamine jms); EVEA e-kirjavahetuse haldamine, registreerimine, kirjade koostamine, info ja kirjade edastamine juhtkonnale; Juhtkonna assisteerimine (veebiotsingud,...

Jätka lugemist

EVEA: vilepuhujate seadus koormab tööandjaid ja tekitab pingeid ühiskonnas

Pressiteade 09.02.2022 Eile, 08.02.2022 esitas Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon EVEA Riigikogu õiguskomisjonile ja parlamendiliikmetele pöördumise, milles ettevõtjad kritiseerivad teravalt nn vilepuhuja seaduse eelnõu teksti. Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 504 SE eesmärk on vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivile kaitsta inimest, kes annab edasi talle teadaoleva olulise informatsiooni ohtliku või seadusevastase tegevuse kohta, võimaliku tagakiusamise eest nii töökohal kui mujal. Samuti on seaduseelnõus ette nähtud protseduur, kuidas korrektselt toimida rikkumise...

Jätka lugemist

EVEA saatis Riigikogu õiguskomisjonile seisukohad rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule 504 SE

Austatud Riigikogu liikmed EVEA on seisukohal, et rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 504 SE on ebamõistlik ning ebaproportsionaalne ülereguleerimine ning esitatud kujul tuleb eelnõu tagasi lükata. Oleme esitanud samasisulise arvamuse 14.09.2021 Justiitsministeeriumile juba kaasamisprotsessis, kommenteerides ettevalmistatavat eelnõud. Peamine põhjus, miks EVEA hinnangul tuleb seaduseelnõu 504SE esitatud kujul tagasi lükata, on asjaolu, et on tegu täiesti tasakaalust väljas ja Eesti kontekstis ebavajaliku õigusliku regulatsiooniga. Eelnõu mõjuanalüüs on ettevõtjate osas selgelt puudulik:...

Jätka lugemist

EVEA volikogu liige Märt Meesak Postimehes: ehk oleks aeg Suurbritannia eeskujul kõik piirangud kaotada

Piirangud on vahelduva eduga kehtinud juba pea kaks aastat. Viirus ise on selle aja jooksul muteerunud mitmeid kordi ning muutunud on ka igasugused arvud, mis on võetud tervisekriisi kontrollimise aluseks. Piirangute kehtestamise põhjendused on jäänud peaaegu samadele alustele. Justnagu tegemist oleks millegi uue ja tundmatuga, kirjutab toitlustusettevõtja ja EVEA volikogu liige Märt Meesak Postimehes. Loe tervet artiklit siin.

Jätka lugemist