UUDIS

Päevalehe JUHTKIRI | Valitsus, märka ka mikroettevõtjaid

Umbes kuu aega enne koroonakriisi puhkemist käis sotsiaalministeerium välja hulga toredaid ettepanekuid töötushüvitiste süsteemi muutmiseks. Osa neist tundus siis isegi liiga helded ja toredad. Ent kuu kestnud eriolukord on näidanud, et mõned neist ideedest peaks kähku ellu rakendama. See võib olla Eesti mikro- ja väikeettevõtluse elu ja surma küsimus. See, mida heidab
UUDIS

EVEA kollektiivliikmeks sai maaturismiettevõtteid ühendav MTÜ Eesti Maaturism

EVEAga liitus MTÜ Eesti Maaturism, mis on juba 20 aastat ühendanud Eesti maaturismiettevõtteid, toetades nende tegevust läbi ühise veebiplatvormi, arendades erinevaid valdkonnapõhiseid projekte ja kasvatades maaturismiettevõtjate toodete ja teenuste tuntust nii
UUDIS
Juuksurite konverents

EVEA tervitab uut kollektiivliiget – Eesti Juuksurite Ühendust

Meil on hea meel tervitada meie uut kollektiivliiget – MTÜ- d Eesti Juuksurite Ühendus. Juuksurite Ühendus on aktiivne erialaorganisatsioon, mis tegutseb eelkõige tänu ühtehoidvale juuksurite kogukonnale. Ühenduse tegevuste hulka kuulub
SÜNDMUSED UUDIS

Veebiseminar teemal “KredExi kriisimeetmete pakett” eesti ja vene keeles 🗓

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium korraldab ettevõtjatele järjekordse veebiseminari sel kolmapäeval, 1.04. Eestikeelne seminar toimub kell 11:00 ja venekeelne seminar kell 15:00. Vene keeles on teade allpool. Põhiteemaks on KredExi kriisimeetmete pakett. Lisaks
SÜNDMUSED UUDIS

Riik korraldab venekeelsete etevõtjate jaoks EVEA palvel webinari 🗓

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium korraldab teisipäeval, so 24.03 kell 16.30 vene keelt kõnelevatele ettevõtjatele EVEA palvel venekeelse seminari, kus ettevõtjad saavad esitada eriolukorrast tingitud küsimusi. Webinari paneelis on Dmitri Jegorov (Rahandusministeerium),
UUDIS

EVEA presidendi selgitus 19. märtsil AK-s antud intervjuule

Head ettevõtjad!   Peame vajalikuks selgitada, et eilses Aktuaalses Kaameras EVEA presidendi Heiki Ritsi kommentaar oli väike osa pikemast intervjuust. Järgneb Ritsi selgitus:   “Reporteri sissejuhatus kommentaarile ja minu öeldud
UUDIS
Annika Küüdorf, Küüdorfi Töötervishoid töötervishoiuarst

Arsti soovitused ettevõtjatele koroonaviiruse nakkuse vältimiseks

Artikli autor on Küüdorfi Töötervishoid töötervishoiuarst ja EVEA volikogu liige Annika Küüdorf Dr Annika Küüdorf leiab, et tema kohus töötervishoiuarstina on anda nõu, mida peaks inimene tegema ja mida peaks
UUDIS

EVEA katusorganisatsiooni SMEunited’ i deklaratsioon VKEde strateegia kohta

Sellest aastast juhib üle-euroopalist ettevõtjate ja oskustööliste katusorganisatsiooni SMEunited’ i, mille liige on ka EVEA,  uus president hr Alban Maggiar. Lisaks on EVEA president Heiki Rits SME United Administratiivnõukogu liige.
UUDIS

Osale rahvusvahelises ülikoolide ja ettevõtjate vahelises projektis! Täida küsimustik!

EVEA osaleb rahvusvahelises Erasmus+ projektis, millega soovitakse kaasajastada õpetamise ja õppimise protsesse kõrgkoolides ja ettevõtetes seonduvalt ühiskonna väljakutsetega saada hakkama makromajanduslike muutustega nagu globaliseerumine, tehnoloogilised uuendused ja demograafilised nihked. Projektis
top