Skip to main content
03 aprill, 2019

Eesti Konsultantide Assotsiatsioon astus EVEA toetajaliikmeks

03 aprill, 2019

Meil on hea meel teatada, et Eesti Konsultantide Assotsiatsioon (EKA) astus Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) toetajaliikmeks. Sel puhul allkirjastasid 16. märtsil 2019 EKA president Maario Laas ja EVEA president Heiki Rits „Toetajaliikme liitumis-ja koostöölepingu“.

“EKA liikmeskonnas on väga pika juhtimisalaste oskuste ja kogemustega inimesi, kellelt EVEA liikmed võivad saada olulist abi oma ettevõtete nii efektiivsuse suurendamisel kui ka laienemisel või teenuste ja toodete ekspordil. EKA koostööst võiks suurima kasuna näha liikmete omavahelist koostööd ja mõlema organisatsiooni sarnaste tegevuste puhul koostööd ka juhtkonna vahel, et mitte omavahel konkureerida, vaid anda ühistele algatustele ja seisukohtadele suuremat kaalu,” märkis Maario Laas.

Heiki Rits näeb koostööd ja sünergiat mõlema organisatsiooni liikmetele vastastikuste ärivõimaluste loomises. „EKA akredideeritud konsultandid saavad kindlasti oma mitmekülgsete oskuste ja kogemustega abiks olla EVEA liikmetele nende äri arendamisel ja edendamisel. Vaja on veel läbi rääkida üksikasjad, kuidas seda kõige paremini mõlema poole jaoks ellu viia.“

Rits näeb ka võimalust ühiste projektide elluviimisel ning ühiste kogu Eesti majandust ja ettevõtluskeskkonda puudutavate seisukohtade väljatöötamisel ning avalikkusele, sh otsustajatele esitamisel.

EVEA on organisatsioon, mis ühendab väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, ja mille eesmärk on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet.

EKA on organisatsioon, mis koondab enda alla eri valdkonna konsultante, kes koos ja eraldi aitavad erineva suurusega ettevõtjatel Eestis oma ettevõtte juhtimise kvaliteeti tõsta ning suurendada ettevõtete efektiivsust.

EVEA toetajaliige on juriidiline või füüsiline isik, kes on huvitatud EVEA eesmärkide saavutamisest ja organisatsiooni toetamisest, kuid kes ei ole ise väike- või keskmise suurusega ettevõtja. EKA saab EVEA toetajaliikme staatuse ning sellega kaasnevad õigused ja kohustused.

EKA liikmed saavad EVEA kaasliikme staatuse, mis annab õiguse kasutada kõiki mitteindividuaalseid EVEA teenuseid ja soodustusi, kuid ei anna hääleõigust üldkogul ega õigust kandideerida juhtorganitesse.

EVEA ja EKA vaheline koostöö:

EVEA:

 • võimaldab oma esinduskanalite kasutamist EKA huvide esindamisel siseriiklikul ja rahvusvahelisel (s.h Euroopa Liidu) tasandil;
 • kaasab EKA esindajaid EVEA esinduskanalite töösse;
 • arvestab EKA ettepanekuid VKE-sid puudutavates küsimustes;
 • informeerib EVEA-s tõstatatavate probleemide, läbirääkimiste ja lahenduste kohta;
 • kaasab EKA liikmeid oma üritustesse ja algatustesse;
 • toetab ja abistab EKA-t liikmetele huvipakkuvate ürituste ja teenuste korraldamisel;
 • võimaldab EKA liikmetel kasutada EVEA liikmetele pakutavaid mitte-individuaalseid teenuseid ja soodustusi ning saadab EKA liikmetele selleks vajalikku infot;

EKA:

 • edastab EVEA-le oma liikmete poolt tõstatatud probleemid ja seisukohad, kus nähakse ühistegevuse vajadust;
 • osaleb EVEA seisukohtade väljatöötamisel teda huvitavates valdkondades;
 • teeb koostööd ühiste seisukohtade avalikustamisel;
 • tutvustab EVEA tegevust oma liikmetele ning edastab neile EVEA infot;
 • tutvustab EKA tegevust ja liikmeskonda EVEA liikmetele eesmärgiga arendada nende vahel kliendisuhteid ja koostööd;
 • kaasab EVEA liikmeid neid huvitavatele sündmustele.

Lähemalt EKAst:

EKA on 1992. aastal asutatud Eesti konsultante ja konsultatsiooni ettevõtjaid ühendav vabatahtlik organisatsioon. Assotsiatsiooni liikmed on pikaajalise konsulteerimise kogemusega asjatundjad. Enamus EKA liikmetest tegutseb väikeettevõtjatena.

EKA kaudu leiab ettevõtja ja/või juht oma arendus- või juhtimisalase probleemi lahendamiseks sobivaima konsultandi.

Konsultandi kutsega ja EKA liikmelisusega kaasneb konsultandile kutse-eetika täitmise kohustus. Seega võib konsultatsioonitellija olla kindel, et konsultant on tema probleemi lahendamisel kompetentne ja diskreetne.

Lähemalt EVEAst:

EVEA on Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet.

EVEA on olnud Eesti ettevõtjate teenistuses alates 1988. aastast ja tähistas mullu detsembris oma 30. aastapäeva.

EVEA tagab, et väike ja keskmine ettevõtja on nähtav ning kuuldav ka perioodidel, mis valimiste vahele jäävad.

EVEA seisab selle eest, et ettevõtjal oleks lihtne äri alustada, ajada ja arendada nii kohalikult, üle-eestiliselt kui rahvusvaheliselt.

EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu umbes 1000 VKE-d (väikese ja keskmise suurusega ettevõtet).

Meeldivat koostööd ja edu soovides

Maario Laas

EKA president

Heiki Rits

EVEA president