Skip to main content
29 september, 2017

Eesti vajab diskussiooni äri-ja maksukeskonna parandamiseks

29 september, 2017
Endine Eesti peaminister ja Euroopa Komisjoni volinik Siim Kallas tegi ettepaneku kaaluda sotsiaalmaksu kaotamist oma kuus lehekülge pikas artiklis seoses IME  kolmekümnenda aastapäevaga. Tasub meenutamist, et IME tähendas kolmkümmend aaastat tagasi üleskutset Eesti täielikule isemajandamisele, kust nagu Siim Kallas ise ütleb, paistab ka Nõukogude Liidust lahkulöömise idee. Praegust ettepanekut sotsiaalmaksu kaotamiseks tuleb vaadata Kallase juubeliartikli kontekstis, kus Kallas valutab südant Eesti majandus-, maksu ja ärikeskkonna pärast.  EVEA on päri, et rahuloluks pole põhjust! Autor toob välja, et investeeringud peavad olema Eestisse teretulnud, aga paraku see nii ei ole. Samuti rõhutab Kallas, et maksupoliitika peab toetama ettevõtlust ja vaatluse alla tuleks võtta kogu maksusüsteem. Kallas ei ole ilmselgelt rahul meie maksusüsteemi ettevõtjasõbralikkusega, õigemini selle puudumisega. Kallas juhib õigesti tähelepanu, et Eestis on ettevõtjate makstava sotsiaalmaksu osa EU-s kõige suurem, Taanis kõige väiksem. Täpsustame, Kallas räägib ettevõtjate osast sotsiaalmaksu tasumisel, mitte sotsiaalmaksu määrast üldse. Eelnevale järgneb Kallaselt ehmatav ettepanek, kaotame sotsiaalmaksu üldse ära! EVEA on alati kahe käega poolt maksukeskkonna ümberkujundamiseks ettevõtjasõbralikkuse suunas, sest usume madalatest maksudest saadava positiivse impulsi läbi suuremasse majanduskasvu ja taoliselt suurema rahvusliku rikkuse loomisesse võrreldes maksukoormuse tõusu kaudu toimuva vaesuse ümberjagamise ja vaesuse taastootmisega. Iga vähegi mõistlik samm üldise liiga kõrge maksukoormuse vähendamiseks väärib toetust. Veidi lihtsustatult, tuleb astuda samme, et raha oleks rohkem. Maksude suurenemisega surume ettevõtlust maha ja raha jääb kokkuvõttes majanduses ringlemiseks vähemaks. Kui me rikkamaks ei saa, tuleb varsti jälle makse tõsta ja nii aina ringiratast edasi. Kui aga riik soodustaks ettevõtlust, raha voolaks majandusse juurde, võiksime mõelda maksude alandamisele. Küll olen aga päri, et sotsiaalmaksu ei saa välja rebida kogu maksusüsteemist, tuleb vaadata ikkagi tervikpilti. 2017 ja 2018 on Eesti maksukoormus kõigi aegade kõrgeim, kuhu edasi? Samas, sotsiaalmaksu arvelt saame täna tervisekindlustuse ja pensionärid pensioni. Eksperdid on üksmeelel, et nii tervisekindlustus kui pensionisüsteem on täna Eestis vägagi haavatavad ning praeguse süsteemi jätkusuutlikkus on pikemas perspektiivis küsitav. Selleks, et suuri tegusid teha, on vaja esmalt osata suurelt mõelda. Pole kahtlust, et seda Kallas oskab. Toetame Kallase mõtteid, et Eesti vajab diskussiooni äri-ja maksukeskonna parandamiseks. Toetame Kallase mõtet, et makse tuleb alandada ja toota rikkust, mitte vaesust. Samas on selge, et sotsiaalmaksu kaotamise ettepanek vajab Kallase poolt rohkemat selgitamist. Mille arvelt hakatakse katma haigekassat ja pensioneid? Mis on maksusüsteemi terviklik käsitlus ? EVEA toetab diskussiooni, selmet rahuolevalt oma naba imetleda ja veel hullem maksusid tõsta! Autor:  Vahur Kivistik, EVEA asepresident ja HansaLaw vandeadvokaat Arvamuslugu on ajendatud Siima Kallase artiklist: http://edasi.org/14931/siim-kallas-milline-oleks-tanane-ime-kuidas-seda-ellu-viia-uleskutse-edasiminekule/. Vahuri arvamuslugu ilmus vene keeles Stolitsas: http://stolitsa.ee/search/post/187307?pattern=%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%20%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA&type=all&year=2017. ja Äripäevas: http://www.aripaev.ee/arvamused/2017/10/03/vahur-kivistik-makse-tuleb-alandada