Skip to main content
08 november, 2023
#teemad

EVEA ettepanekud ettevõtjate sotsiaalkaitse parandamiseks on leidnud MKM’i toetust.

08 november, 2023
Majandus- ja Kommuniktsiooniministeerium võtab tõsise arutluse alla EVEA poolt 27.09.2023 esitatud ettepaneku kohustusliku töötuskindlustuse süsteemi laiendamisest ebastandardsetes töövormides töötavatele isikutele, sh füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) ning juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele. Vt. evea.ee/ettepanek-tootuskindlustuse-susteemi-laiendamiseks/ Toome siinkohal välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri Tiit Riisalo vastuse EVEA ettepanekule:
Vastuskiri EVEA ettepanekule töötuskindlustuse süsteemi laiendamiseks   Täname Teid sisukate ettepanekute eest! Oleme nõus, et töötuskindlustusega hõlmatute ringi tuleks laiendada. Meie prioriteediks on laiendada töötuskindlustuskaitset ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, ettevõtluskonto omanikele ja juhtimis- või kontrollorgani liikmetele. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2023-2027 näeb ette, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitab Vabariigi Valitsusele 2023. aasta novembris analüüsi ja ettepanekud kehtiva töötushüvitiste süsteemi tõhustamise võimaluste kohta ning ettepanekud füüsilisest isikust ettevõtjatele, ettevõtluskonto omanikele ja juhtimis- või kontrollorgani liikmetele töötuskindlustuskaitse laiendamise võimaluste kohta hiljemalt 2025. aasta mais. EVEA seisukohad ja tähelepanekud töötuskindlustusega hõlmatute ringi laiendamisel on meile väga olulised. Kindlasti kaasame Teid ettepanekute väljatöötamisel ning oleme avatud arutama kõiki mõtteid ja seisukohti. Lugupidamisega Tiit Riisalo majandus- ja infotehnoloogiaminister