Skip to main content
04 märts, 2019

EVEA jätkab väikeettevõtjate huvide eest seismist ka uues Riigikogus

04 märts, 2019
Vahetult enne eelmise Riigkogu koosseisu ametiaja lõppu suudeti kiirustades vastu võtta muuhulgas ka Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 639 SE, kuigi EVEA üritas seda peatada. Kahjuks ei võtnud Riigikogu maaelukomisjoni liikmed meie avaldust kuulda, ja eelnõu saadeti nii teisele kui kolmandale lugemusele Riigikokku, kus see ka 19. veebruaril vastu võeti. Küll aga lubab EVEA, et jätkame võitlust väikeettevõtjate huvide eest seismisel ka uue Riigikogu koosseisu ajal, olenemata sellest, kes moodustab valitsuse. Igatahes soovime jõudu koalitsiooni läbirääkimisteks ja valitsuse moodustamisel, et saaksime Eestile järgmiseks neljaks aastaks realistliku ja edumeelse töökava, kus arvestatakse ka VKEde huvidega. Loodame, et uus maaeluminister ja Riigikogu maaelukomisjoni liikmed on enam koostöövalmis, ja on valmis nimetatud teema uuesti päevakorda võtma. Ka teiste teemadega, mis puudutavad väikeettevõtjaid, soovime arutelusid algatada ja/või jätkata. Huvi korral saate allpool väikese ülevaate suhtlusest maaelukomisjoniga Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 639 SE teemal.

Väetiste riigilõivuseaduse ebavõrdne kohtlemine

EVEA pöördus Riigikogu Maaelukomisjoni poole veel 10. veebruaril 2019 ettepanekuga Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 639 SE menetlusest tagasi võtta ning Riigikogu suurde saali lõpphääletusele mitte saata. Põhjenduseks tõime, et praegusel kujul eelnõu lõpphääletusele saatmine on ilmselgelt ennatlik, kuna eelnõu kosmeetilised parandused ei likvideeri turuosaliste ebavõrdset kohtlemist ning ei too kaasa  turgu korrastavat mõju. Toonitasime pöördumises, et 12.02.2019 teisele lugemisele minev eelnõu muudab vaid riigilõivumäärasid, kuid mingit tõhusamat järelevalvet või turgu korrastavat mõju selle vastuvõtmisega ei kaasne. Selline olukord on aga ilmselgelt kahjulik just turul tegutsevatele väikestele tegijatele. Selle kohta oleme varasemalt teinud pressiteate ja Äripäevas ilmus ka artikkel. EVEA pöördus ka nimetatud pressiteates Riigikogu liikmete poole üleskutsega mitte toota oma volituste kehtimise viimastel päevadel ebaõiglust ja seadusandlikku praaki, vaid hääletada Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 639 SE menetlusest välja ning jätta see teema uuele Riigikogu koosseisule koos soovitusega põhjalikult analüüsida selle mõju väikeettevõtetele ja rohkem arvestada nende seisukohtadega.    EVEA on veendunud, et selliseid probleeme aitaks edaspidi vältida „VKE Testi“ kohustuslik rakendamine kõikide uute või muudetavate õigusaktide mõju hindamiseks väikestele ja keskmistele ettevõtetele. Sellest oleme parlamendi erakondi ja ka avalikkust varasemalt mitmeid kordi teavitanud. VKE Testi kohta täpsemalt:  https://evea.ee/vke-test/ 20. veebruaril tuli Riigkogu maaelukomisjonilt vastuskiri EVEA pöördumisele, milles öeldakse, et maaelukomisjon arutas EVEA pöördumist 11.02.2019 istungil. Komisjon leidis, et eelnõus on jõutud kompromisslahendusele ning väikeettevõtjatele on riigilõivude osas vastu tuldud. Komisjon, mis koosnes sellel koosolekul vaid 3 liikmest (Aivar Kokk, Heimar Lenk, Aivar Surv), otsustas konsensuslikult EVEA ettepanekut mitte toetada ja eelnõu menetlust Riigikogus jätkata. Nimetatud koosolekult puudusid: Urmas Kruuse, Arno Sild, Artur Talvik, Inara Luigas ja Siret Kotka-Repinski. Eelnõu läbis teise lugemise 13. veebruaril ja võeti vastu 19. veebruaril. Palun loe lähemalt, miks maaelukomisjon endale kindlaks jäi, ja vaata järele koosoleku protokollist, kes ja miks hääletas EVEA ettepaneku vastu. Riigikogu Maaelukomisjoni vastuskiri EVEA pöördumisele väetiste riigilõivuseaduse menetluse peatamise kohta 20.02.2019 Riigikogu Maaelukomisjoni koosoleku protokoll.11.02.2019