Skip to main content
20 juuni, 2019

EVEA katusorganisatsioon SMEunited pakub välja Euroopa Ülemkogule uut lähenemisviisi VKEde tugevdamiseks

20 juuni, 2019
Konkurentsivõimelisel ja innovatiivsel majandusel põhinev Euroopa Liit on ainus viis kliimamuutuste elluviimiseks, ELi huvide määratlemiseks rahvusvahelisel tasandil ning õigluse ja sotsiaalse stabiilsuse tagamiseks, seisab SMEunitedi pressiteates. EVEA katuseorganisatsioon palub Euroopa Ülemkogu president Donald Tuski ja riigipäid ning valitsusjuhte, et arutluse alla tulev Euroopa strateegiline tegevuskava sisaldaks integreeritud lähenemisviisi VKEdele, mis tähendab kõikide asjakohaste poliitikavaldkondade ühendamist.
Selles kontekstis meenutab SMEunitedi president Ulrike Rabmer-Koller 24 miljoni VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõtte) otsustavat rolli innovatsiooni edendamisel, konkurentsivõime tagamisel, töökohtade loomisel ja digitaalse ning rohelise majanduse muutmisel. Seepärast peab tema sõnul „strateegiline tegevuskava sisaldama uut VKE-poliitika strateegiat, mis hõlmab kõiki ettevõtteid, kasutades valdkondadevahelist poliitilist lähenemisviisi. Lähenemisviisi, mis pakub VKEdele kaasaegset õiguslikku raamistikku ja soodsat keskkonda ilma tarbetu halduskoormuseta, ja mis hõlbustab õigete oskuste arendamist, rahalise toetuse saamist, tulevikukindla infrastruktuuri kujunemist ja standardimist”. Täna Brüsselisse kogunevate Euroopa Liidu liidrite kohtumise peateemaks saab ühendusele uute juhtide leidmine, ent lisaks tippkohtade jagamisele on Ülemkogu päevakorras kinnitada Euroopa Liidu strateegiline tegevuskava aastateks 2019-2024 ning leppida kokku, kuidas hakatakse läbi rääkima järgmise perioodi eelarvet (MFF) aastateks 2021-2027, kirjutab err.ee. #SMEunited