Skip to main content
07 oktoober, 2021

EVEA liikme Ühetähejutud OÜ doomeninimi valiti parimaks rahvusdomeeninimeks

07 oktoober, 2021
Nimevõistluse „Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi” 2021. aasta rahvusdomeeninime kategooria võitjaks osutus ühetähejutud.ee, mida haldab EVEA liige Ühetähejutud OÜ. Samuti märgiti ära Ühetähejutud OÜ parima tootmisettevõtte nime kategoorias. Ühetähejutud OÜ omanik ja juht on Tiina Kilkson. Õnne ja edu edaspidiseks! Nimevõistluse võitjad kuulutatakse välja 08.10.2021 kell 10 Emakeele Seltsi Youtube’i kanali kaudu, vt https://bit.ly/EHE-EESTI-2021. Sõna saavad Ilmar Tomusk (Keeleamet), Andres Tarto (Eesti Interneti Sihtasutus), Killu Mei (Keeleamet ja Emakeele Selts) ning Raili Mägi (Kaine Kärbes OÜ, teenindusettevõtte kategooria võitja). Žüriisse kuulus ka EVEA president Heiki Rits. TAUST Emakeele Seltsi ja Keeleameti korraldatav võistlus sai alguse 2016. aastal ja toimus kuuendat korda. Kandideerida sai seitsmes kategoorias: tootmisettevõte, teenindusettevõte, vabaühendus, aasta uustulnuk, haridus- ja kultuuriasutus, õpilasfirma ning rahvusdomeeninimi. Ettevõtmine sai teoks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisele. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja domeeninimesid. Ettepanekuid saabus erakordselt rohkesti (72), üldpilt annab tunnistust, et huvitavad eestikeelsed nimed on hinnas ja eesti keelt avalikus ruumis väärtustatakse. Žürii liige, Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll: „Paljud on üllatusega avastanud, et nimepanek pole üldse kerge ülesanne. Nimega tahetakse ju saavutada korraga mitut eesmärki: anda lühikokkuvõte tegevusest, suunata see sihtrühmale, olla heakõlaline, ühtlasi meeldejääv ja hõlpsasti kasutatav. Kui seda teha veel ilusa eestikeelse nimega, on pingutus seda enam tunnustust väärt. Emakeele Selts on eesmärgiks seadnud edendada eesti keele kasutust, kus iganes võimalik, ja seda teenib ka Eheda Eesti nimevõistlus. Soovime sellega kindlustada, et meie avalik ruum jääks valdavalt eestikeelseks.“ Laureaadid valis žürii, milles on esindatud Emakeele Selts, Keeleamet, Eesti Keelenõukogu, HTMi keeleosakond, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ning Eesti Interneti Sihtasutus. Žürii koosseis: Ilmar Tomusk (esimees), Reili Argus, Birute Klaas-Lang, Aime Klandorf, Helle Metslang, Peeter Päll, Heiki Rits, Sirli Zupping, Andres Tarto. Hinnangu andmisel lähtuti konkursi statuudis seatud tingimustest: auhind määratakse tunnustusena Eesti ettevõtjale, kelle äri- või ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane, kujundlik ja eristamisvõimeline; kelle internetiaadress on eestikeelne, lihtne ja teistest eristuv, selge ja tähenduslik ning üheselt mõistetava kõlapildiga, nii et seda on ka kuuldu alusel lihtne kirja panna; ehedal eesti ettevõttenimel on oma lugu, mis kajastab nimepaneku põhjendust, nt seost ettevõtja tegevusvaldkonnaga, aja- või kultuurilooga, ettevõtja endaga. 2021. aasta võitjad kategooriate kaupa: Rahvusdomeeninimi: ühetähejutud.ee. Ära märgiti stiilnesalk.ee, tekstitohter.ee, meemehed.ee Õpilasfirma: Leivik. Ära märgiti Prühted Aasta uustulnuk: Kõhuvabohu OÜ. Ära märgiti Rohupood OÜ, Kriksadull OÜ, Tekstitaip OÜ Teenindusettevõte: Kaine Kärbes OÜ. Ära märgiti Tähemõrsja OÜ, Stiilne Salk OÜ, pagar-deli-resto Päris (Maitse sepad OÜ) Tootmisettevõte: Ilmavald OÜ. Ära märgiti Traageldaja OÜ, Sokisahtel OÜ, Ühetähejutud OÜ Haridus- ja kultuuriasutus: OÜ Mõttemaru. Ära märgiti Väike Päike Lasteklubi OÜ Vabaühendus: võitjat välja ei kuulutatud. Ära märgiti Elav Elva (SA Elva Kultuur ja Sport) Lisainfo: http://www.emakeeleselts.ee/