Skip to main content
17 aprill, 2020

EVEA liikmeskond sai täiendust 65-liikmelise muusikaettevõtete esindusorganisatsiooni näol

17 aprill, 2020
EVEA kollektiivliikmeks sai Music Estonia MTÜ, mis on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus. Tegemist on nii rahvusvaheliselt kui lokaalselt tunnustatud kompetentsikeskusega, mis pakub teenuseid muusikasektorile, esindab Eesti muusikat, muusikuid ning ettevõtteid rahvusvaheliselt, loob ja vahendab uusi kontakte, arendab sektoriteüleseid koostöövõimalusi, algatab ning veab valdkonna uuringuid, korraldab seminare ja töötube, osaleb rahvusvahelistes projektides, töögruppides ja organisatsioonides. Music Estonia MTÜ tegevjuht Virgo Sillamaa ütles, et käesolev kriis on erakordselt teravalt välja joonistanud, kui habras on loovettevõtjate töökorraldus ning kui oluline on raskel ajal koordineerida koostööd ja omada ühist häält. „Music Estonia peamine eesmärk on Eesti muusikaettevõtluse ökosüsteemi arendamine, mille tuumse osa moodustavad muuhulgas küsimused: kuidas teha sektori spetsiifika mõistetavaks ühiskonnas laiemalt ning seista vajadusel valdkonna huvide eest ning millised on FIEde ja mikroettevõtjatena toimetavate vabakutseliste sotsiaalsed riskid ja võimekus neid juhtida”, märkis Sillamaa. Esindusorganisatsioonina suhtleb Music Estonia MTÜ küll regulaarselt kultuuriministeeriumiga, kuid valdavalt mikroettevõtetest koosnev Eesti muusikaettevõtlus on osa kogu Eesti VKE-dest, mis moodustab aga suure enamuse Eesti ettevõtetest, ning vajab seepärast laiapõhjalist professionaalset esindust ja organiseeritud huvide kaitset. „Just seepärast astus Music Estonia oma 65 liikmega EVEA kollektiivliikmeks – et ühelt poolt saada osa laiemast pildist ning teiselt poolt lisada sellele oma, muusikaettevõtluse eripärane toon,” põhjendas Music Estonia MTÜ juht. „Meil on hea meel, et muusikaorganisatsioonid peavad oluliseks kuuluda ainsasse Eesti väikeseid ja keskmisi ettevõtjaid esindavasse organisatsiooni, mis annab meile parema ülevaate selles sektoris esinevatest väikeettevõtjate probleemidest, millele ühiselt lahendusi otsida,” ütles EVEA president Heiki Rits. “Oleme juba koos teinud ettepanekuid kriisimeetmete paketis ja seisame ka koos selle eest, et väikeettevõtjaist muusikud saaksid vajaliku toetuse nii kriisi ajal kui kriisijärgsel ajal,” lisas ta.